Anstånd med skatt i coronatider – hur och varför?

Vi får många frågor om den del av regeringens corona-krispaket som avser utökade möjligheter till anstånd med – och återbetalning av – skattebetalningar. Många företag är pressade ekonomiskt, och redan innan reglerna ens har trätt i kraft har tusentals ansökningar om anstånd enligt de nya reglerna kommit in till Skatteverket.
schedule torsdag 26 mars 2020
Lästid: 4 Minuter

För att reda ut vad som gäller kring dessa s k corona-anstånd har vi därför ställt ett antal frågor till vår skatteexpert Robert Selvaag

När börjar de nya reglerna gälla, och kan man ansöka redan nu?

Från början skulle de nya reglerna träda i kraft den 7 april, men delar av reglerna har nu beslutats i riksdagen och kommer att träda i kraft redan den 30 mars.

Man kan ansöka om anstånd redan innan den 30 mars, men Skatteverket kan naturligtvis inte fatta beslut enligt de nya reglerna innan dessa har trätt i kraft.

Hur gör man en ansökan om anstånd, och vad ska man tänka på?

Ansökan görs antingen digitalt via Mina sidor eller på en särskild blankett. Det går självfallet också att skriva ett vanligt brev till Skatteverket och ansöka om anstånd. Som skäl räcker att ange att man har drabbats av likviditetsproblem på grund av coronaviruset.

Man får beslutet snabbast om man väntar till den 30 mars och ansöker direkt i Mina sidor.

Har man inte alltid kunnat ansöka om anstånd med betalning av skatt? Vad är skillnaden mellan vanliga betalningsanstånd och dessa särskilda corona-anstånd?

I vanliga fall krävs väldigt starka skäl för att få anstånd med betalning av skatt. Man ska då kunna visa att betalning kan ske efter en kortare tids anstånd, till exempel genom att man har tillgångar som ska säljas eller att det finns kundfordringar som kommer att flyta in. I dessa coronatider är det väl närmast osannolikt att lyckas med det.

De nya reglerna har en helt annan karaktär, och där är utgångspunkten den rakt motsatta. Man ska helt enkelt – närmast med automatik – få anstånd om inte särskilda skäl talar emot det. Skäl som talar emot anstånd är exempelvis att man tidigare har misskött sina skattebetalningar. Syftet med de nya reglerna är helt enkelt att förstärka företagens likviditet.

Vilka betalningar kan man då få anstånd med?

Det tagna beslutet gäller anstånd med upp till tre månadsinbetalningar av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på anställdas löner fram till och med september 2020.

Vad gäller moms krävs – än så länge – att man redovisar momsen månads- eller kvartalsvis.

Reglerna är dessutom retroaktiva från årsskiftet, vilket innebär att redan inbetald skatt och moms kommer att kunna begäras tillbaka. Anstånd kommer att medges som längst i ett år.

Kan man verkligen få tillbaka redan inbetald moms?

Ja. Syftet med reglerna är ju att förstärka likviditeten, och göra det möjligt att löpande betala exempelvis fasta kostnader under coronakrisen. Det kan till exempel hända att ett företag helt enkelt inte har någon försäljning alls just nu, och därför inte har någon moms att begära anstånd för. Då kan de få tillbaka redan inbetald moms avseende tidigare perioder under 2020.

Gäller de beslutade reglerna alla företagare?

Inte riktigt ännu. De som redovisar sin moms årsvis – och saknar anställda – får vänta på att föreslagna regler som gäller dem träder i kraft den 8 april 2020.

För moms som redovisas helårsvis kommer anståndet – när reglerna tagits – att kunna beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket när de nya reglerna har trätt i kraft.

Vad kan då en enskild näringsidkare göra innan dess?

Egenföretagare kan när som helst begära jämkning hos Skatteverket av sin debiterade preliminärskatt om de tror att inkomsterna under 2020 kommer att bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Då sänks det månatliga beloppet att betala, och man kan faktiskt även i vissa lägen få en återbetalning av redan betalda belopp. Även debiteringen för 2019 kan sänkas i efterhand.

Om egenföretagaren har anställda kan den naturligtvis också ansöka om corona-anstånd för arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt.

Det har framskymtat i debatten att de s k corona-anstånden kan bli dyra. Stämmer det?

Ja. En icke avdragsgill anståndsavgift kommer att tas ut med 0,3 procent på beviljat anstånd per påbörjad kalendermånad. Utöver det kommer det också att löpa en icke avdragsgill kostnadsränta på 1,25 procent. Tillsammans motsvarar det faktiskt en årlig avdragsgill ränta på 6,6 procent.

Räntan är dock inte den enda anledningen till att jag personligen tycker att man ska tänka sig för innan man ansöker om ett corona-anstånd.

Varför då? Är det inte en vettig åtgärd?

Det beror på. Det kan absolut vara en vettig åtgärd för solida företag som bara behöver en likviditetsförstärkning under en kort period. Många företag – framförallt rena försörjningsföretag – kommer dock sannolikt inte att överleva coronakrisen, och då har man lagt ytterligare sten på bördan med ett anstånd.

I sådana fall kan det många gånger faktiskt vara bättre med en snabb samlad avveckling, exempelvis genom konkurs eller likvidation. Om verksamheten ska drivas vidare kan det vara bättre att försöka få till stånd skuldnedskrivningar – d v s ackord – gentemot andra aktörer än staten.

Skatteverket har meddelat att man normalt inte kommer att driva frågor om företrädaransvar på belopp som omfattas av corona-anstånd, även om anståndet i slutändan inte kan betalas tillbaka. Man ska dock komma ihåg att även Aktiebolagslagens regler om företrädaransvar kan aktualiseras. Ett anstånd innebär ju en skuld, vilket kan innebära skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning, framförallt i bolag med lågt aktiekapital.

Mitt råd är därför helt enkelt att alltid kritiskt fundera över om det inte är bättre att avveckla företaget innan skulduppbyggnaden blivit för stor.

 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: