Är du ledare eller chef?

Är du ledare, chef eller kanske en av dem som är båda delarna? Warren Bennis, amerikansk ledarskapsforskare, uttrycker skillnaden mellan ledare och chefer så här: chefer är människor som gör saker rätt medan ledare är människor som gör rätt saker. Men stämmer det?
schedule den 9 september 2020

Distinktionen mellan chef och ledare är säkert välkänd för de allra flesta nuförtiden. Samtidigt är den så viktig så den tål att upprepas, gång på gång. 

Man brukar enkelt beskrivet säga att chef är en titel. Det innebär att de, i kraft av sina positioner, kan leda och fördela arbete i relation till andra. Ledare, däremot, är de som i kraft av sig själva skapar inflytande över andra människor. De lyckas utveckla förhållningssätt och attityder som gör att människor runt omkring dem accepterar och ser dem som ledare. Självklart kan man vara både chef och ledare, men alla chefer är inte ledare och alla ledare är inte chefer. 

Jouko Arvonen, ledarskapsforskare, gör följande fördelning mellan chefskap och ledarskap.

 
Chefen  Ledaren 
Makt baserad på fullmakt från arbetsgivaren  Makt baserad på egna personliga egenskaper 
Riktar sin energi mot struktur och system  Riktar sin energi mot mål, människor och processer 
Kommunicerar via formella vägar  Kommunicerar direkt och personligt 
Innehållet i kommunikationen är objektiv  Använder signaler och symboler 
Skapar harmoni i de sociala relationerna  Skapar dynamik och även konflikter 
Utvecklar kontroll och system  Utvecklar kontroll via social gemenskap 
Mindre synlig för de anställda  Är ett synligt och aktivt identifikationsobjekt 
Litar på fakta och objektiv kunskap  Föredrar mjuk information, förståelse och helhet 
Undviker känslomässigt engagemang  Engagerar sig med känslor 
Agerar kortsiktigt  Agerar långsiktigt 
 

Som framgår av Arvonens forskning är ledare ofta synliga i organisationen på ett annat sätt än vad chefer är. Ledarna är ofta de som skapar kulturen på arbetsplatsen och som är förebild för övriga medarbetare. De tar ofta, medvetet eller omedvetet, på sig att visa riktning, kommunicera den samt motivera och inspirera medarbetare att nå gemensamma mål och visioner. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att medarbetare bara följer ledare så länge de är trovärdiga – det måste finnas en överensstämmelse mellan det som ledaren säger och det som ledaren gör. Är det då viktigt att kunna agera både chef och ledare? Ja, för att kunna driva förändring underlättar det om man har med sig sina medarbetare i processen.

Vad ska man då tänka på om man som chef även vill bli accepterad som ledare? Arvonen hävdar att ledarskap är ett förhållningssätt. Han menar att de attityder som var och en av oss har avspeglar sig i våra beteenden och sättet som vi utövar ledarskap på. Som tur är, menar han, kan vi välja vilka förhållningssätt som ska prägla våra tankar, känslor och handlingar – om vi ska agera chefer eller ledare. 

Så till den stora frågan. Är du en chef som gör saker rätt, eller är du en ledare som gör rätt saker? Eller är du kanske en av de som gör båda delarna? Kika gärna på Arvonens lista igen och fundera på vad du kan göra mer eller mindre av för att uppnå en balans.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: LinkedIn twitter