Är restid betald arbetstid?

Många anställda reser mycket i tjänsten och det är inte ovanligt att tillbringa flera timmar på tåg eller flyg. De flesta som reser mycket passar på att utnyttja tiden effektivt, t ex för att t ex svar på jobbmejl eller förbereda en presentation. Många arbetsgivare undrar hur restid utanför den ordinarie arbetstiden ska hanteras. Är det arbetstid och vilken ersättning ska den anställde i sådana få?
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule torsdag 15 augusti 2019
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

I arbetstidslagen finns det inga bestämmelser om restid utan det är ett begrepp som i första hand finns i kollektivavtal. Det som finns om restid i arbetstidslagen är att det inte är möjligt att ha restid samtidigt som man har sin veckovila. I övrigt finns det inga begränsningar för restid.

Det innebär att tjänsteresor som sker utanför ordinarie arbetstid inte räknas som arbetstid och den anställde har inte rätt till någon ersättning för sådan tid, varken i form av vanlig lön (timlön eller månadslön) eller extra kompensation.

Tjänsteresor som sker under ordinarie arbetstid räknas däremot som vanlig arbetstid.

Restid i kollektivavtal

I kollektivavtal finns däremot ofta bestämmelser om restid och restidsersättning. Det är vanligt att anställda som är på beordrade tjänsteresor får ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie arbetstiden. Ersättningen ges oftast för den aktiva restiden.

Om en anställd ska få ersättning för restid eller inte beror alltså på om arbetsgivaren har kollektivavtal. Även arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan givetvis ha regler om restidtidsersättning. Många arbetsgivare väljer att följa kollektivavtalens bestämmelser om restidsersättning eller kompenserar restid med högre lön och/eller fler semesterdagar.

Restid kan bli arbetstid?

Med dagens smarta telefoner och bra uppkoppling har arbetslivet blivit allt mer gränslöst. Både i Sverige och i andra EU-länder pågår det en debatt om restid ska anses vara arbetstid eller inte.

2015 avgjorde EU-domstolen ett fall där restiden för en grupp installatörer i Spanien skulle räknas som arbetstid och inte som vilotid vilket deras arbetsgivare hävdade.

Restid är en arbetsmiljöfråga

Hur mycket vi arbetar är inte bara en arbetstidsfråga utan också en arbetsmiljöfråga. Långa arbetsdagar på grund av tjänsteresor påverka möjligheten till vila och återhämtning. Enligt reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivare se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos de anställda.

I praktiken bör arbetsgivare ha koll på anställdas restid och se till att det finns möjlighet till återhämtning för de som reser mycket i tjänsten. För arbetsgivaren handlar det ta ansvar för de anställdas hälsa och välbefinnande.

Gratis webinar: Hur mår dina medarbetare?

Som chef kan det vara svårt att följa upp hur dina medarbetare mår när ni inte kan träffas fysiskt. Att dessutom se till att de känner sig motiverade att jobba även på hemmaplan kan vara en svår nöt att knäcka.  Få koll på verktygen framåt!

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: