Att avtala om högre semesterrätt

Semesterlagen ger anställda rätt till 25 dagars semester. I kollektivavtal eller enskilda avtal med den anställda går det att träffa överenskommelse om högre semesterrätt d v s fler semesterdagar. Det framgår inte av semesterlagen hur en förändrad semesterrätt ska hanteras.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule torsdag 1 november 2018
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

I kollektivavtal kan det finnas möjlighet att förhandla bort rätten till betald övertid till förmån för fler betalda semesterdagar och/eller högre lön. Detta gäller ofta specifika grupper, exempelvis anställda i chefsbefattning. I kollektivavtalet brukar det framgå hur det ska gå till när avtalet ska omförhandlas, hur det kan avslutas och vilken giltighetstid det har.

Många anställda är intresserade av att förhandla om högre semesterrätt, det behöver inte vara kopplat till rätten till övertidsersättning. Högre semesterrätt är en överenskommelse som kan träffas även utan kollektivavtal, genom ett enskilt avtal med den anställda. Eftersom den praktiska hanteringen inte regleras i semesterlagen är det viktigt inför en sådan överenskommelse att säkerställa vad som gäller och att de som sluter avtalet har samma uppfattning. Både vad gäller tillgång till de extra semesterdagarna, avtalets giltighetstid och hur det kan sägas upp.

Tydligt avtal om extra semesterdagar

En vanlig uppfattning är att den högre semesterrätten gäller från dess att avtalet skrivs under. Det är inte självklart, därför är det viktigt att det tydligt avtalats om när den anställa får tillgång till de extra semesterdagarna. Det finns tre alternativ för hur detta kan hanteras om det inte regleras via kollektivavtal.

  1. Arbetsgivaren bjuder på de betalda semesterdagarna innan semesterdagarna tjänats in.
  2. Den anställda får tillgång till de betalda semesterdagarna när de tjänats in enligt arbetsgivarens principer för semesterintjänande.
  3. Den anställda får rätt till de extra semesterdagarna i form av obetald semester till dess att betald semester tjänats in.

Intjänande av betalda semesterdagar enligt semesterlagen

Semester tjänas enligt lagen in under intjänandeåret, det vill säga året innan semestern kan tas ut i form av betalda lediga semesterdagar. Om avtalade extra semesterdagar ska tjänas in enligt samma princip som de lagstadgade 25 dagarna kan de plockas ut i ledighet först året efter de tjänats in.

Om ett avtal träffas om exempelvis fem extra semesterdagar, semesterrätt 30 dagar, som ska gälla från och med den 1 april 2018 innebär det att den anställda har tjänat in 30 betalda semesterdagar först när nästa semesterår börjar den 1 april 2019.

Här uppstår ofta frågetecken, både gällande om den anställda i exemplet ovan kan ha rätt till fem obetalda dagar den 1 april 2018 eller om företaget förväntas skänka fem betalda dagar innan den anställda har tjänat in dem. Detta beror på vad som blivit överenskommet. Här är det viktigt att både arbetsgivaren och arbetstagaren vet vad som gäller.

Sammanfallande intjänandeår

För verksamheter som tillämpar sammanfallande intjänande- och uttagsår får de anställda sina 25 betalda semesterdagar den 1 januari. Parallellt med att dagarna tjänas in har de anställda möjlighet att plocka ut dem.

En anställd som får fem extra semesterdagar från och med den 1 januari när semesteråret börjar får då 30 betalda dagar den 1 januari, eftersom de tjänas in löpande under året. 

Ny semesterrätt under året

Om avtalet med högre semesterrätt börjar gälla under pågående intjänandeår kan ett sätt att beräkna antalet betalda semesterdagar vara att dela upp intjänandet. Med en beräkning för respektive semesterrätt.

Exempel:

I exemplet beräknas semesterns intjänandeår från 1 april till 31 mars.

25 Dagars semesterrätt: 1 april- 31 augusti: 153 kalenderdagar. 153/365*25= 10,47 ≈ 11 betalda dagar

30 dagars semesterrätt: 1 september- 31 mars: 212 kalenderdagar. 212/365*30= 17,42 ≈ 18 betalda dagar

I ovanstående exempel blir det 29 betalda semesterdagar den anställda tjänat in. Om den anställda dessutom ska ha rätt till en obetald semesterdag beror på vad som avtalats.

En rimlig hantering för semesterintjänandet för de som arbetar med lön betyder inte att den anställda tycker att det är rimligt. Vilket gör att det är otroligt viktigt att informera och diskutera kring vad som gäller för semesterintjänandet i just er verksamhet, för just den här överenskommelsen.

Om en högre semesterrätt ska gälla omgående måste det framgå om betalda semesterdagar ska skänkas från arbetsgivaren eller om det är obetald semester till dess att den anställda tjänat in betalda dagar. I våra Servicepaket kan du ladda ner blanketten Överenskommelse om högre semesterrätt. Har du inget abonnemang? Prova paketet gratis här.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom HR? 

Då kan du prova Servicepaket HR gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på HR-området, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: