Bilförmånen i AGI – en märklig historia

Korrekta bilförmånsvärden ska redovisas i arbetsgivardeklarationerna varje månad. Om ett förmånsvärde måste räknas om på grund av att en anställd inte kommer över gränsen för omfattande tjänstekörning – 3 000 mil – måste därför samtliga tidigare inlämnade, felaktiga arbetsgivardeklarationer rättas. Någon praktisk lösning finns alltså inte här.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
den 24 november 2020
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Om fel bilförmånsvärde har redovisats i arbetsgivardeklarationen måste den rättas, skriver Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Simployer.

En anställds förmån ska redovisas i arbetsgivardeklarationen (AGI) den månad den anställde fick förmånen. Denna s k kontantprincip är huvudregeln vad gäller redovisningen och beskattningen av förmåner.

Vissa förmåner kan dock tas upp i en senare deklaration. Fritt drivmedel och fri trängselskatt kan tas upp i arbetsgivardeklarationen en respektive två månader senare. Detta med anledning av att arbetsgivaren inte kan beräkna förmånsvärdet förrän fakturorna kommer från drivmedelsföretagen respektive Transportstyrelsen. 

Sådana förmåner som framgår först efter att de anställda har lämnat underlag om dem kan tas upp en eller två månader efter det att den anställde fick förmånen. Det kan här handla om kostförmån som framgår av sent inlämnade reseräkningar. 

Denna senareläggning av redovisningen i arbetsgivardeklarationen gäller dock inte generellt. Till exempel förmån av fri bil, och värdet av denna, ska tas upp i arbetsgivardeklarationen för den faktiska månaden. En arbetsgivardeklaration som har blivit fel med anledning av att ett bilförmånsvärde inte har redovisats, eller tagits upp med fel belopp, måste alltså rättas.

Nedsättning för omfattande tjänstekörning

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med sin förmånsbil under kalenderåret ska värdet sättas ned till 75 % av det fulla värdet. Detta kan göras redan vid årets början, eller en bit in på året, om det kan göras troligt att tjänstekörningen kommer att överstiga 3 000 mil. 

Nedsättningen kan också göras när gränsen faktiskt har passerats.

Rättelse till det fulla förmånsvärdet

Om förmånsvärdet sattes ned redan vid årets början och det visar sig att gränsen på 3 000 tjänstemil inte passeras, vilket konstateras när året är slut eller någon månad därförinnan, måste förmånsvärdet höjas upp till det fulla värdet. Det går då inte att lägga hela det höjda förmånsvärdet på en månad, utan samtliga arbetsgivardeklarationer måste rättas där alltså det korrekta, fulla värdet ska framgå. 

Att gränsen inte uppnås på grund av coronapandemin spelar här ingen roll.

Arbetsgivaravgifterna måste också rättas för varje månad. Denna omprövning görs oftast automatiskt om rättelserna av individuppgifterna görs i e-tjänsten eller via korrigerade filer. Skatteverket påför då extra arbetsgivaravgifter efter ett särskilt beslut. 

De gjorda skatteavdragen ska däremot inte korrigeras. Dessa kommer att tillgodoräknas den anställde på slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

Under förutsättning att den anställde begär det – eller går med på det efter förfrågan från arbetsgivaren – kan arbetsgivaren göra förhöjda skatteavdrag under någon eller några månader under resten av året. Detta för att förhindra en eventuell kommande kvarskatt.

Rättelse till det reducerade förmånsvärdet

Även när gränsen på 3 000 mil i tjänsten passeras under året, och fullt bilförmånsvärde har redovisats, ska förmånsvärdet sänkas till 75 % av det fulla värdet. Arbetsgivaren måste därför även i detta fall rätta de tidigare – numera felaktiga – arbetsgivardeklarationerna och ange det korrekta värdet i varje individuppgift.

Arbetsgivaravgifterna måste också rättas för varje månad. Denna omprövning görs oftast automatiskt om rättelserna av individuppgifterna görs i e-tjänsten eller via korrigerade filer. Skatteverket betalar då tillbaka de för höga avgifterna enligt ett särskilt beslut.

Tidigare gjorda skatteavdrag ska däremot inte justeras. Dessa kommer att tillgodoräknas den anställde på slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

För att göra ett lägre skatteavdrag än enligt skattetabellen krävs att den anställde lämnar ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Ett alternativ till att arbetsgivaren justerar individuppgifterna – och därmed även arbetsgivaravgifterna – torde kunna vara att den anställde istället yrkar nedsättningen av förmånsvärdet till 75 % i sin inkomstdeklaration. Arbetsgivaren måste då upplysa den anställde om att göra detta.

Den anställde blir då – efter eventuell utredning av Skatteverket – beskattad för det korrekta, lägre förmånsvärdet. Arbetsgivaren får i det fallet dock betala arbetsgivaravgifter på ett för högt värde.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍Dela sidan: