Därför är det viktigt att HR och IT jobbar nära varandra!

För att nå de gemensamma målen om dataintegritet och effektivisering behövs ett nära samarbete mellan HR och IT. Men vad behöver ni göra för att få ut det mesta av ert samarbete och för att nå systemets fulla potential?
Henrik Sandström, Key Account Manager på Simployer
schedule den 22 november 2020

HR-masterdata är och ska vara säkert

Masterdata inom HR-området är nyckeldata som är knuten till personer, anställningar, befattningar, organisationer, roller och grupper. Det utgör navet i dagens digitala personalsystem och används i mycket större utsträckning i en organisation än bara av HR. När man tänker efter en extra gång är det inte konstigt att ett nära samarbete med IT är av största vikt här. HR har huvudansvaret och är de som framförallt använder informationen och reglerar hur den används i andra delar av organisationen, samt äger den.

Men utan de tekniska förutsättningarna kan systemet både bli osäkert och i värsta fall inte fungera som du önskar. Hela Simployers HR-system vilar på en säker och modern HR-masterdatamodell – datan lagras säkert, den utbyts med stränga säkerhetskontroller och det finns åtkomststyrning, alltså att den inte kan ändras av obehöriga, försvinna eller förstöras.

Att HR och IT jobbar nära varandra är därför en god förutsättning för att lyckas med implementeringen. IT behöver stötta HR med teknisk support och säkerhet. Och HR behöver stötta IT för att de ska kunna fullgöra sina förpliktelser om användarhantering och behörighetsstyrning i system och katalogtjänster.

Frågeställningar för HR och IT att svara på

Här delar vi med oss av ett par frågeställningar som ni kan tänkas möta och som kan vara bra att reda ut redan i ett tidigt skede. 

Använd punkterna som en start för att påbörja ert samarbete:

  • Vilka system är direkt beroende av persondata?
  • Vilka system ska hämta information direkt från en masterdatakälla?
  • Vilket system använder vi nu eller hade vi innan ni implementerade HR-masterdata?
  • Hur säkerställer vi att ändring av personuppgifter sker på rätt sätt?
  • Hur skapar vi användare i AD när vi anställer?
  • Hur levererar vi lösenordet vid första arbetsdagen?
  • Hur får vi informationen in i lönesystemet?

Utifrån dessa punkter är ni på god väg att starta ett bra och nära samarbete. Det kommer klargöra mycket av de frågor man kan möta vid uppstarten av ett nytt system som HR-masterdata. Lycka till!

Nyfiken på HR-masterdata? På vår temasida hittar du mer information!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: LinkedIn twitter