Distansarbete och hemarbete – vad gäller?

I och med coronapandemin har distansarbete och hemarbete blivit en del av vår nya arbetsvardag. Tidigare sågs distansarbete som en tillfällig lösning medan vi nu ser att det fortsätter ett tag till (i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer)
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 7 april 2021
Lästid: 2 Minuter

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att anställda – om möjligt – ska jobba hemifrån för att minska smittspridningen, gäller ännu ett tag till. För arbetsgivare innebär det att fortsatt organisera arbetet så att det kan utföras hemifrån. Det handlar också om att kontinuerligt arbeta förebyggande för en god och säker arbetsmiljö.  

Arbetsmiljön vid hemarbete – vem har ansvar? 

Arbetsgivaren är den part som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det gäller oavsett var arbete utförsFör att säkerställa att arbetsmiljön är god och säker ska riskbedömningar göras. Dessa är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan ses som ett verktyg för arbetsgivaren för att hitta och arbeta bort risker i arbetsmiljön. 

Inledningsvis när pandemin och hemarbete var nytt fokuserades mycket på den fysiska arbetsmiljön, som att få ordning på ergonomin, arbetsutrustning, nya rutiner och digital mötesteknik. Nu när hemarbete har pågått en längre tid kan andra frågor bli mer aktuella, som trivsel, motivation, känsla av isolering samt brist på rörelse under dagen. Det kan också ha blivit förändringar i arbetsinnehåll och arbetsbelastning 

För att fånga upp hur arbetsmiljön vid hemarbete kan t ex en checklista användas där den anställde själv svarar på frågor om arbetsmiljön. Det bör också ske genom dialog där chef och den anställde tillsammans går igenom arbetsmiljön och hur hemarbetet fungerar. 

Varje anställd har också ett arbetsmiljöansvar och ska medverka i att skapa goda arbetsförhållanden. Detta blir extra viktigt när hemarbete blir allt vanligare och arbetsgivare kan ha svårt att uppmärksamma eventuella risker. Det är alltså viktigt att arbetsgivaren och de anställa samarbetar för att skapa en god och säker arbetsmiljö. 

Arbetet efter corona 

Med anledning av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har arbetsgivaren möjlighet att bestämma om hemarbete är möjligt eller inteNär restriktionerna lättar förväntas personalen att återgå till den ordinarie arbetsplatsen.  

Många anställda kan ha önskemål om fortsatt hemarbete efter pandemin. Det är inte ovanligt att anställda har anpassat sina liv till hemarbete, t ex genom att köpa husdjur eller flyttat långt från den vanliga arbetsplatsen. Vill en anställd vill fortsätta att arbeta hemifrån – helt eller delvis – förutsätter det en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. En anställd kan alltså inte själv bestämma att varaktigt arbeta hemifrån.  

Många arbetsgivare har dock en positiv syn på hemarbete och vill kunna erbjuda det även framöver. Varje arbetsgivare bestämmer själv om hemarbete ska erbjudas och i sådana fall vilka villkor som ska gälla. Det är viktigt att ta fram tydliga riktlinjer för vad som gäller vid hemarbeteär det på heltid eller deltid, hur ofta och hur snabbt förväntas anställda komma in till arbetsplatsen m m.  

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter