Du har väl inte missat forskningsavdraget?

Sedan 1 januari 2014 kan företag få avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling (FoU). För att få detta s k forskningsavdrag krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda; både vad gäller de anställdas ålder och hur mycket de arbetar med FoU samt att själva forskningsarbetet uppfyller vissa krav.
Hanna Lagerkvist, Skatteexpert
schedule den 8 november 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Förutsättningar för avdraget

Avdrag från arbetsgivaravgifterna får göras för anställda som ägnar sig åt systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling i kommersiellt syfte under minst 75 % av arbetstiden och 15 timmar per månad. Den anställde får inte ha fyllt 65 år när året börjar.

Anställningsformen spelar ingen roll. Inte heller om personerna har utfört arbetet i Sverige eller i något annat land har betydelse för nedsättningen av avgifterna. 

Systematiskt och kvalificerat FoU-arbete 

Avdrag från arbetsgivaravgifterna medges bara för systematisk och kvalificerad forskning eller utveckling. Nedan framgår vad som menas med detta, oavsett om det gäller varor eller tjänster och oavsett om det handlar om teknik, naturvetenskap, medicin eller något annat forskningsområde.

Forskning – systematiskt och kvalificerat arbete med att ta fram ny kunskap i kommersiellt syfte.

Utveckling – systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte använda forskningsresultat för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser eller väsentligt förbättra dem som redan finns.

Väsentligt förbättra – göra en förändring som leder till en väsentlig förbättring av exempelvis kvalitet, användning, utformning, tillverkning eller tillhandahållande. Dessutom ska utvecklingsarbetet vara en direkt följd av ett forskningsresultat. Vanlig produktutveckling omfattas inte.

Systematiskt arbete – att undersöka, genomföra eller följa upp fakta enligt en viss metod (plan).

Kvalificerat arbete – det ska ha ett reellt forsknings- eller utvecklingsinnehåll, d v s stödet ska vara begränsat till faktiskt och direkt arbete med forskning eller utveckling. Olika stöd- och kringfunktioner ingår alltså inte.

Hur stort avdrag får arbetsgivaren göra?

Avdrag från arbetsgivaravgifterna får göras varje månad med högst 10 % av lönen för varje anställd som omfattas av nedsättningen. Det sammanlagda avdraget, d v s för samtliga anställda tillsammans, får dock inte överstiga 230 000 kr per månad, d v s totalt 2,76 miljoner kronor per år.

Avdraget får dock inte medföra att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Avdraget i arbetsgivardeklarationen

Forskningsavdraget görs direkt i huvuduppgiften i arbetsgivardeklarationen och redovisas på följande sätt:

  • Ruta 73: Underlaget för ersättningen för forsknings- och utvecklingsarbetet anges här
  • Ruta 74: Här redovisas själva avdraget från arbetsgivaravgifterna 

Missat avdraget?

Det är inte för sent att börja nyttja forskningsavdraget nu och det kan även vara möjligt att gå tillbaka i tiden och begära omprövning av arbetsgivaravgifterna för tidigare år.

Begäran om omprövning ska normalt ha kommit in till Skatteverket inom sex år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. Det är därför möjligt att begära omprövning av Skatteverkets beslut om arbetsgivaravgifter helt tillbaka till januari 2014 när reglerna infördes.  

Förslag om förstärkt stöd

Regeringen har i en promemoria föreslagit att stödet för forskning och utveckling ska förstärkas, bl a föreslås att det sammanlagda avdraget, höjs från 230 000 kr till 450 000 kr per månad.

Vidare föreslås att den allmänna löneavgiften sänks med 10 procentenheter på ersättning till anställda som omfattas av nedsättningen.

Ändringarna om förstärkt stöd för forskning och utveckling föreslås träda i kraft den 1 april 2020.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

Dela sidan: LinkedIn twitter