E-handel och faktureringsskyldighet för moms

E-handlare med kunder i många olika EU-länder kan ha svårt att få till rätt momsbelopp i underlaget till kunden. Behöver en e-handlare ange momsbeloppet och måste en faktura utfärdas?
Kristina Andreasson, Momsexpert
schedule torsdag 9 december 2021
Lästid: 3 Minuter

EU-ländernas regler om faktureringsskyldighet och vilka uppgifter en faktura ska innehålla styrs av momsdirektivet. I vissa avseenden har medlemsstaterna rätt att avvika från direktivet. Det går inte för ett enskilt land att kräva mer än direktivet av fakturan men däremot mindre. Det innebär dock ändå att olika regler kan gälla beroende på om omsättningen anses gjord i Sverige eller i något annat EU-land.

EU:s regler om faktureringsskyldighet

Vid försäljning till konsumenter anses omsättningen oftast äga rum i det land där kunden är bosatt. Det är där kunden tar emot en vara som köpts via en e-handlare eller där kunden är bosatt vid köp av flertalet tjänster. Momsdirektivet säger att det är omsättningslandets regler som ska tillämpas för fakturering.

OSS-redovisning har flera fördelar

För distanshandel med varor och tjänster kan moms som ska redovisas i andra EU-länder redovisas i en särskild elektronisk momsdeklaration. Den stora fördelen med att registreras för unionsordningen (OSS) respektive importordningen (IOSS) är att e-handlaren då slipper registreras till moms i respektive EU-land på vanligt sätt.

En annan fördel är att den som redovisar moms enligt dessa särskilda ordningar enbart ska tillämpa fakturareglerna i det land där företaget har sin etablering. Det gäller i vart fall e-handlare med etablering inom EU.

En svensk e-handlare kan alltså nöja sig med att uppfylla fakturareglerna i den svenska mervärdesskattelagen.

Svenska momsregler för faktureringsskyldighet

Enligt mervärdesskattelagens regler måste en faktura upprättas vid försäljning till företag och alla juridiska personer.

Däremot behöver inte en faktura normalt upprättas – enligt mervärdesskattelagen – om köparen är en konsument. (Krav på fakturering till privatperson finns dock för bygg- och anläggningstjänster och varor som säljs i det sammanhanget.)

Funkar det med en orderbekräftelse?

Att det inte finns en faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen betyder att den handling – fysisk eller elektronisk – som dokumenterar affärstransaktionen inte behöver innehålla alla de uppgifter som mervärdesskattelagen föreskriver. Denna handling måste dock som minimum uppfylla kravet för en verifikation enligt bokföringslagens 5 kap 7 §, se nedan.

  • När verifikationen sammanställts,
  • när affärshändelsen har inträffat,
  • vad denna avser,
  • vilket belopp den gäller, samt
  • vilken motpart den berör.

En handling måste alltså finnas men det kan lika gärna vara ett dokument som heter ”orderbekräftelse” – bara de uppgifter som bokföringslagens kräver av en verifikation finns med.

Momsbeloppet kan utelämnas

Notera till exempel att momsbeloppet inte måste skrivas ut enligt bokföringslagen. Detta kan underlätta för e-handlare som – använder unionsordningen – för försäljning till kunder i många olika EU-länder.

Observera dock att vid import – där importordningen används – kan Tullverket kräva stödjande handlingar för tullklarering som i princip motsvarar en normal faktura. Om en faktura utfärdas, eller på den handelsfaktura som åtföljer varorna för tullklarering, bör därför momsbeloppet anges.

Samma pris till kund – men olika momsbelopp

Så länge inte alla medlemsländer har en och samma momssats kommer momsbeloppet att variera beroende på var kunden finns. Då har vi förutsatt att priset som exponeras i webbshopen är detsamma oavsett vilket land konsumenten handlar från.

Exempel

En e-handlare säljer en väska i sin webbshop. Konsumentpriset, alltså inklusive moms, är EUR 100. Om köparen är en svensk konsument kommer momsbeloppet vara EUR 20 – eftersom momssatsen är 25 %.

Om köparen istället är en spansk konsument kommer momsbeloppet att vara EUR 17,36 – eftersom skattesatsen är 21 %.

Skriv inte ut momsbeloppet till kunden

Det finns fler fördelar med att inte skriva ut momsbeloppet. Ibland kan momsredovisningen bli fel. Man kanske redovisar moms enligt fel momssats för ett visst land och upptäcker detta en tid senare. Har man skrivit ut momsen i en faktura eller liknande dokument måste man normalt redovisa in det – även om det var för mycket moms som angavs. Den regeln är tvingande enligt momsdirektivet. I mervärdesskattelagen anges det uttryckligen att det även gäller den som redovisar enligt någon av de särskilda ordningarna (OSS/IOSS).

Först om – och när - en kreditfaktura upprättas och skickas till kunden kan man reducera en för högt redovisad moms. Denna regel gör det krångligare att korrigera fel i momsredovisningen. Om man inte har skrivit ut något momsbelopp kan momsen justeras utan krav på kreditfaktura.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: