Förbered anställda på kulturkrockar

Att företag skickar ut anställda på längre utstationeringar i andra länder är på inget sätt ett nytt fenomen även om företeelsen kan anses ha ökat i och med globaliseringens frammarsch. Förutom försäkringar, boenden och andra praktiska frågor att förbereda har HR-avdelningar också en viktig uppgift att förbereda sina anställda på eventuella kulturkrockar som kan ske i det nya landet.
den 9 april 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Människor med gemensam kultur reflekterar likartat över omvärlden. De har så att säga en outtalad överenskommelse om hur saker och ting bör fungera. Alla människor världen över får tidigt lära sig vad som anses vara bra och dåligt, rätt och fel och hederligt och ohederligt i sin kultur. Syftet är naturligtvis att skapa människor som är enkla att ha att göra med och som smälter in bra i gemenskapen. Att ha människor i ett samhälle som hela tiden ifrågasätter allt skulle bli för krävande.

Osäkerhet kan uppstå när du befinner dig i en annan kultur

De flesta av oss tycker nog att vi oftast lyckas att uppföra oss rätt och riktigt och så är det förmodligen, åtminstone så länge vi befinner oss i vår egen kultur. När vi byter kultur kan vi plötsligt ställas inför frågor vi inte är vana vid att behöva reflektera över och det är lätt hänt att vi plötsligt gör ”fel”. Hur ska jag klä mig till middagen? Vilka samtalsämnen är lämpliga? Hur ska man hälsa på gästerna runt bordet? Att byta kultur kan innebära att vi ställs inför beteenden, värderingar och symboler som vi inte känner igen, vi blir förvirrade.

Denna förvirring drabbar sällan den vanliga charterresenären, inte heller den utstationerade som befinner sig utomlands under kortare tid. I samband med längre utlandsvistelser brukar man snarare tala om den första tiden som en smekmånad där allt med den nya platsen beskrivs som underbart och exotiskt. Inte sällan brukar det dock låta annorlunda efter ett par månader. Det som var underbart och exotiskt kan då ha blivit irriterande och konstigt.

Den förvirring som många utstationerade kan drabbas av efter en tid i en främmande kultur ska inte tas alltför lätt på då den kan leda till både ångest, depression och utanförskap. Det är inte ovanligt att man börjar ifrågasätta sin egen världsuppfattning, självbild och sin roll i samhället. För de allra flesta med begränsade uppdrag i annat land avtar ofta känslan av förvirring efter ett tag och det blir allt lättare att anpassa sig till vardagen.

Läs på om landet du ska resa till

Finns det några metoder att ta till för att slippa drabbas av kulturförvirring? För att minska risken att drabbas är det viktigt att förbereda sig inför sin resa genom att läsa på om landet, lära sig hälsningsfraser på landets språk och försöka sätta sig in i hur den nya kulturen fungerar och varför den ser ut på ett visst sätt. Kanske kan HR underlätta situationen genom att skapa nätverk för de som har varit utstationerade och de som är på väg att bli det för att låta dem lära varandra om den nya kulturen. I övrigt finns inget färdigt regelverk att förhålla sig till. Vad som kan var bra att dra sig till minnes då och då är att ju mer man anstränger sig för att lära känna en annan kultur, ju trevligare tycker människor i den kulturen att man är.

Sänder du som arbetsgivare ut personal för arbete utomlands?
I vårt nya Servicepaket Internationellt arbete får du svar på frågor om hur du hanterar skatt och socialavgifter dels för svensk personal som sänds ut för att arbeta utomlands, dels för utländsk personal som kommer till Sverige för att arbeta här. Prova gratis

Har du koll på nya LAS?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är snart här. Känner du dig osäker på vad som gäller? Besök vår temasida för att få koll!

 Dela sidan: