Framtida roller för HR

Director of Well-Being

Arbetsrelaterad stress är ett allt större problem i och med att förväntan på att vi alltid är nåbara ökar. För att tackla detta behöver vi strategier och planer för hur vi tar hand om våra medarbetares fysiska och psykiska välmående. Att prioritera välmående är också något som stärker ert varumärke som arbetsgivare, samtidigt som välmående medarbetare bidrar till att ni uppnår bättre resultat.

Future-of-Work Leader

För att kunna anpassa verksamheten efter arbetsmarknadens snabba svängningar finns en poäng med att låta HR lägga tid på att analysera vilka kunskaper era medarbetare bör fortsätta utveckla. Det gör er mer konkurrenskraftiga och snabbfotade eftersom ni genom vidareutbildning kan utnyttja den kompetens som redan finns internt, istället för att lägga tid på långdragna rekryteringsprocesser.

Work from Home Facilitator

I och med att hemarbetet ökar på många arbetsplatser måste vi nu säkerställa att det fungerar så bra som möjligt – att era processer och policies efterföljs och att tekniken är funktionell för distansarbete.

Strategic HR Business Continuity Director

Det här är kanske framförallt en roll som är mest relevant för en lite större verksamhet då rollen innebär att genom samarbete med ledningsgruppen skapa en säker arbetsmiljö, både på kontoret och hemifrån. Men för en mindre verksamhet finns det ändå en poäng att i det nya normala lägga fokus på samordning och säkerhet oavsett var medarbetarna arbetar ifrån.

HR Data Detectives

Att ha någon som kan gå igenom och sammanställa all HR-data kan bli ett sätt för att lösa affärsproblem då det kan förbättra medarbetarnas prestationer och göra hela verksamhetens resultat bättre.

Human-Machine Teaming Manager

En helt ny tjänst för HR att axla är att öka samarbetet mellan två värdefulla resurser, nämligen människa och maskin. Här handlar det om att skapa ett sömlöst möte, inte att orsaka konkurrens.

Climate Change Response Leader

Klimatet är en ständigt brinnande fråga, och hur din verksamhet agerar för att bidra till en minskad miljöpåverkan har stor betydelse för vilka som väljer att arbeta hos er och vilka samarbetspartners och kunder ni får. Ni har alltså mycket att vinna på att ge HR ansvaret för ett strategiskt klimatarbete.