Fri elcykel – en förmånlig förmån

Anställda som får låna elcyklar av sina arbetsgivare ska beskattas för denna förmån. Det blir dock inte lika kännbart för de anställda att beskattas löpande för förmånen av de fria elcyklarna jämfört med att köpa cyklarna själva.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule den 9 oktober 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Det har nog inte undgått någon att elcyklar har blivit mycket vanliga som transportmedel. Förutom att elcykeln är ett miljövänligt ”fordon” bidrar den också till att hålla cyklistens kondition – och hälsa – uppe.

Vi har förstått att många anställda frågar sina arbetsgivare om dessa skulle kunna tänka sig att köpa elcyklar som de anställda kan få tillgång till mot bruttolöneavdrag. Frågan är alltså om det finns någon uppsida för de anställda att växla bort en del av sin lön mot att få en förmån av fri elcykel istället.

Marknadsvärderad förmån

Fri elcykel är en förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Det betyder att den anställde ska beskattas för det belopp som den anställde skulle få betala om han eller hon själv hade köpt eller hyrt motsvarande cykel.

Om arbetsgivaren därför köper en elcykel för t ex 15 000 kr och därefter ger den till den anställde mot ett bruttolöneavdrag på 15 000 kr blir det skattemässiga resultatet plus minus noll. Den anställde har här bara bytt skattepliktig lön (15 000 kr) mot en skattepliktig förmån (15 000 kr).

Om den anställde däremot skulle få låna elcykeln uppkommer ett skattepliktigt förmånsvärde varje månad. Detta bestäms till vad det hade kostat den anställde att hyra motsvarande cykel på marknaden.

När hyresmarknad saknas

Hyresmarknaden vad gäller elcyklar är begränsad för privatpersoner. Det årliga förmånsvärdet av en fri elcykel kan då istället beräknas på en uppskattad värdeminskning av både cykeln och batteriet, baserat på den beräknade livslängden, och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad.

Det spelar för förmånsvärdet här ingen roll om arbetsgivaren har köpt cykeln eller leasar den.

Enligt Skatteverket kan kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan (SLR) vid utgången av november månad året före beskattningsåret plus en procentenhet. Det innebär – för inkomståret 2019 – en kapitalkostnad på 1,51 %, baserat på SLR vid utgången av november 2018 (0,51 %).

Skatteverket har uttalat att en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri bör kunna användas för elcyklar. Enligt Skatteverket måste arbetsgivaren dock anpassa beräkningen efter de egna förhållandena.

Exempel

Robert får använda arbetsgivarens elcykel privat. På marknaden kostar denna cykel 15 000 kr inklusive batteri att köpa.

Cykeln beräknas hålla i 6 år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer under året med 600 kr.

Det skattepliktiga förmånsvärdet för 2019 kan alltså beräknas enligt följande:

Värdeminskning av cykel och batteri (20 % x 15 000) = 3 000 kr
Tillbehör, service och reparationer = 600 kr
Kapitalkostnad (1,51 % x 15 000) = 226 kr
Totalt förmånsvärde under 2019 = 3 826 kr
Totalt förmånsvärde per månad (3 826/12 = 318 kr

Bruttolöneavdrag för förmånsvärdet

Förmånsvärdet i exemplet ovan blir alltså i genomsnitt ca 318 kr per månad. Vid ett bruttolöneavdrag med samma belopp varje månad blir det ingen ökad skattebelastning för den anställde. För arbetsgivaren blir det dessutom samma arbetsgivaravgifter som före löneväxlingen.

Att löneväxla varje månad för förmån av en fri elcykel blir alltså inte lika ekonomiskt kännbart för en anställd jämfört med att själv köpa elcykeln. Observera dock att den anställde här inte blir ägare till cykeln.

Om den anställde senare ska köpa ut cykeln från arbetsgivaren måste detta göras till marknadsvärdet av den då begagnade cykeln. De tidigare gjorda bruttolöneavdragen ses inte som betalning för cykeln och påverkar därför inte utköpspriset.

Observera också att ett bruttolöneavdrag mot en elcykel (eller någon annan förmån) kan medföra att den sjukpenninggrundande inkomsten sänks, alltså med lägre sjukpenning respektive föräldrapenning som följd.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter