Fri elcykel – fortfarande en förmånlig förmån

Anställda som får låna elcyklar av sina arbetsgivare ska beskattas för detta. Jämfört med att köpa en elcykel själv blir det dock inte lika kännbart för de anställda att beskattas löpande för cykelförmånen.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule den 8 juni 2021
Lästid: 3 Minuter

Det har nog inte undgått någon att elcyklar har blivit mycket vanliga. Förutom att elcykeln är ett miljövänligt ”fordon” bidrar den också till att hålla cyklistens kondition – och därmed hälsa – uppe.

Många anställda frågar sina arbetsgivare om dessa skulle kunna tänka sig att köpa elcyklar som de anställda kan få låna mot bruttolöneavdrag. Men finns det verkligen någon uppsida för en anställd att växla bort en del av sin lön mot en förmån av fri elcykel?

Marknadsvärderad förmån

Fri elcykel är en förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Det betyder att den anställde ska beskattas för det belopp som den anställde skulle få betala om han eller hon själv hade köpt eller hyrt motsvarande cykel.

Om arbetsgivaren därför köper en elcykel för till exempel 15 000 kr och ger den till den anställde mot ett bruttolöneavdrag på 15 000 kr blir det skattemässiga resultatet plus minus noll. Den anställde har här bara bytt skattepliktig lön (15 000 kr) mot en skattepliktig förmån (15 000 kr).

Om den anställde däremot skulle få låna cykeln av arbetsgivaren uppkommer ett skattepliktigt förmånsvärde varje månad. Detta bestäms till vad det hade kostat den anställde att hyra motsvarande cykel på marknaden.

När hyresmarknad saknas

Hyresmarknaden vad gäller elcyklar är begränsad för privatpersoner. Det årliga förmånsvärdet av en fri elcykel kan därför istället beräknas på en uppskattad värdeminskning av både cykeln och batteriet, baserat på den beräknade livslängden, och kostnader för eventuell service och reparationer samt en kapitalkostnad.

Det spelar för förmånsvärdet här ingen roll om arbetsgivaren har köpt cykeln eller leasar den.

Enligt Skatteverket kan kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset multiplicerat med statslåneräntan (SLR) vid utgången av november månad året före beskattningsåret plus en procentenhet. Det innebär – för inkomståret 2021 – en kapitalkostnad på 0,90 %, baserat på SLR vid utgången av november 2020 (- 0,10 %).

Skatteverket har uttalat att en årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri bör kunna användas för elcyklar.

Exempel

Hanna får använda arbetsgivarens elcykel privat. På marknaden kostar denna cykel 15 000 kr inklusive batteri att köpa.

Cykeln beräknas hålla i 6 år medan batteriet behöver bytas vartannat år. Arbetsgivaren bekostar service och reparationer under året med 600 kr.

Det skattepliktiga förmånsvärdet för 2021 kan beräknas enligt följande:

Värdeminskning av cykel och batteri (20 % x 15 000) = 3 000 kr
Tillbehör, service och reparationer = 600 kr
Kapitalkostnad (0,90 % x 15 000) = 135 kr
Totalt förmånsvärde under 2021 = 3 735 kr
Totalt förmånsvärde per månad (3 735/12) = 311 krFri elcykel mot bruttolöneavdrag

Förmånsvärdet i exemplet ovan blir alltså 311 kr per månad. Vid ett bruttolöneavdrag med samma belopp varje månad blir det ingen ökad skattebelastning för den anställde. För arbetsgivaren blir det dessutom samma arbetsgivaravgifter som före löneväxlingen.

Att löneväxla varje månad för förmån av en fri elcykel blir alltså inte lika ekonomiskt kännbart för en anställd jämfört med att själv köpa elcykeln. Observera dock att den anställde här inte blir ägare till cykeln.

Om den anställde senare ska köpa ut cykeln från arbetsgivaren måste detta göras till marknadsvärdet av den då begagnade cykeln. De tidigare gjorda bruttolöneavdragen ses inte som betalning för cykeln och påverkar därför inte utköpspriset.

Observera också att ett bruttolöneavdrag mot en elcykel (eller någon annan förmån) kan medföra att den sjukpenninggrundande inkomsten sänks, alltså med lägre sjukpenning respektive föräldrapenning som följd. Observera dessutom att arbetsgivaren inte får avdrag för momsen på sina kostnader för cykeln; den ingår istället i kostnaden.

Förmånsvärdet för elcyklar sänks?

Finansdepartementet har föreslagit att förmånen av att använda arbetsgivarens cykel för privat bruk till viss del ska undantas från beskattning. Detta från och med den 1 januari 2022.

Syftet är att underlätta cykelpendling som är en viktig faktor för att skapa positiva effekter på både miljö, stadsutveckling och hälsa.

Skattelättnaden ska omfatta vanliga trampcyklar men också elcyklar. Däremot kommer inte hjälmar, cykelväskor och andra tillbehör att omfattas.

En förutsättning för sänkningen av förmånsvärdet är att erbjudandet om cykelförmånen väsentligen riktar sig till hela den stadigvarande personalen.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter