Fyra exempel på vidarefaktureringar

Har ditt företag köpt en vara eller tjänst som ska faktureras vidare? Då ska vidarefaktureringen hanteras som en separat försäljning när det gäller vilken momssats som ska tas ut, samt i vilket land tjänsten är omsatt. Här delar Håkan Larsson med sig av fyra praktiska exempel på hur vidarefakturering kan gå till.
Håkan Larsson, Momsexpert
schedule måndag 5 augusti 2019
Lästid: 5 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vidarefaktureringar mellan olika företag kan vara klurigt. Håkan Larsson, momsexpert hos Simployer, ger dig fyra praktiska exempel.

Artikel från mars, 2018. Uppdaterad augusti, 2019.

Vid vidarefakturering mellan olika företag ska varje vidareförsäljning i de olika leden behandlas som separata försäljningar. Det kan innebära att det blir olika momssatser och olika omsättningsland i de separata leden. För att avgöra detta måste det göras en separat bedömning i varje led av vad köparen (företaget som fakturan är ställd till) efterfrågar.

Här visar vi några praktiska exempel på hur vidarefakturering kan hanteras. 

4 exempel på vidarefaktureringar 

Konsulters resor och hotellkostnader m m

            

AB A har anlitat konsulten B i Göteborg. B åker upp till Stockholm för att utföra en del av uppdraget. B har då bl.a. kostnader för tågbiljetter (6 procent moms) och kostnader för hotellrum (12 procent moms).

B åker också till USA med flyg för att utföra en annan del av uppdraget. B får ingen moms vid inköpet av dessa flygbiljetter (resorna är omsatta utomlands).

Resekostnaderna är en kostnad i B:s verksamhet och inget som AB A direkt har efterfrågat (det är inte AB A:s anställda som åkt tåg, övernattat på hotell med mera). B ska därför räkna in resekostnaderna i konsultuppdraget och ta ut 25 procent moms på hela beloppet (inklusive resekostnaderna).

Om det i avtalet mellan AB A och B framgår att AB A ska stå för B:s resekostnader och AB A har avtalet mot leverantörerna av tågbiljetterna, hotellrummet och flygresorna torde resekostnaderna kunna räknas som AB A:s kostnad. AB A är ju då betalningsansvarigt för fakturorna från reseföretaget (fakturorna är ställda till AB A och inte till B).

 


Betalning av gemensamma representationskostnader 

            

X AB och Z AB har tillsammans representerat mot gemensamma kunder. X AB har betalat restaurangnotan och ska sedan fakturera Z AB för detta bolags andel av utgiften. Hur bör detta hanteras?

X AB bör i detta fall behandla sin del av utgiften som representationskostnad. Vid inkomstbeskattningen får X AB då inte längre avdrag för kostnader för måltider avseende de personer som deltar i X AB:s affärsförhandling. 

Däremot kan X AB får avdrag för momsen för måltider vid representation på ett belopp upp till 300 kr (exkl moms) per person.

Den del av måltidsutgiften som X AB fakturerar vidare till Z AB ses inte som X AB:s representationskostnad. På denna del torde därför X AB medges avdrag både vid inkomstbeskattningen och momsen utan avdragsbegränsning. 

X AB torde också anses tillhandahålla Z AB en restaurangtjänst, dvs 12 % moms på mat och alkoholfri dryck samt 25 % på alkohol. Z AB gör sedan avdrag för sin del enligt reglerna för representation. 

    

 

Konferenskostnader i Sverige med svenska företag 

            

AB A och AB B ska hålla en gemensam konferens. Samtliga fakturor för konferensen är ställda till AB A som har avtalet med konferensanläggningen. Kostnaderna avser konferenslokaler, teknisk utrustning, kaffe, juice, frukt och lunch. Dessutom har AB A betalat för middag, hotellboende, busstransport och teaterbiljetter för samtliga. AB A ska fakturera vidare hälften av kostnaderna till AB B. 

Den del av kostnaden som AB A inte ska fakturera vidare ska behandlas som AB A:s egna kostnader. AB A har därmed rätt till avdrag för moms för denna del om kostnaderna är kopplade till AB A:s momspliktiga verksamhet. En viss del av dessa kan dock hamna i en avdragsbegränsning för AB A:s interna representation.

Den del som AB A fakturerar vidare till AB B kostnadsförs i sin helhet (exklusive moms) och AB A kan göra avdrag för moms på denna del. AB A ska fakturera vidare dessa tjänster till AB B och redovisa detta som en försäljning med utgående moms.

Då måste man avgöra vad AB B har efterfrågat och om dessa ska delas upp eller inte. 

Skatteverket anser att tjänster som direkt syftar till att göra det möjligt för kunden att genomföra en konferens utgör en enda tjänst som ska beskattas med 25 %. Exempel på detta är restaurang- och cateringtjänster som normalt ingår i en konferens och som har ett nära tidsmässigt samband med de övriga konferensaktiviteterna (t.ex. fika, frukt och lunch). 

Vissa tjänster ska dock – enligt Skatteverket – inte anses ingå i konferenstjänsten. Exempel är logi, resor och fritidsaktiviteter. Dessa ska då beskattas med den moms som gäller för respektive tjänst. Måltider såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska normalt inte heller anses ingå i ett konferenspaket.

Detta torde alltså innebära att AB A ska ta ut 25 % moms på fakturan till AB B till den del fakturan avser konferenslokaler, teknisk utrustning, fika, juice, och lunch. Den del som avser middag, boende, busstransport och teater torde dock ses som separata tjänster som ska behandlas var för sig. AB A bör då ta ut 12 % moms på middagen (25 % på eventuell alkohol), 12 % på hotellboendet, 6 % på busstransporten och 6 % på teaterbiljetterna.

    


Konferens i Sverige som faktureras utländskt företag 

            

Om AB A i exemplet ovan istället skulle ha fakturerat vidare en del av konferenskostnaderna till ett tyskt koncernbolag som varit med på konferensen – AG T – måste man dessutom ta hänsyn till reglerna om omsättningsland.

De tjänster som kan anses ingå i ett konferensarrangemang betraktas då som en s.k. huvudregelstjänst. Eftersom köparen (AG T) är en utländsk beskattningsbar person ska AB A inte ta ut moms på själva konferenstjänsten (konferenslokal, teknisk utrustning, frukt, kaffe, lunch m.m.). Istället anger AB A "Reverse charge" och AG T:s VAT-nummer på den delen av fakturan.

Tyvärr anses inte hotellrum, taxi, middagar eller teaterbiljetter som huvudregelstjänster. AB A torde i denna del istället anses tillhandahålla en fastighetstjänst (rumsuthyrning i hotellrörelse) som är omsatt i Sverige med 12 %. 

AB A tillhandahåller också restaurangtjänster – middag och frukost – som är omsatta i Sverige (12 % och 25 % på alkohol). Transporttjänsten (bussresan i Sverige) är omsatt i Sverige om den utförs här. Momssatsen på personbefordran är då 6 %.

Teaterbiljetter torde ses som en tjänst avseende tillträde till ett evenemang (kulturella aktiviteter) och är omsatt i det land där de utförs (Sverige). Momssatsen är 6 % för tillträde till teater, vilket AB A torde bli tvungen att ta ut.

    

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: