Ge bort utdelning – inte saker!

Viljan att hjälpa det ukrainska folket är stor, och vi får många frågor om hur man kan hjälpa till. Många företagare vill skicka kläder, sanitetsutrustning och liknande, kort sagt göra mer än att bara bidra ekonomiskt. Det finns dock flera problem förknippade med det.
Robert Selvaag, Skatteexpert
schedule torsdag 31 mars 2022
Lästid: 2 Minuter
Ge bort utdelning – inte saker säger vår skatteexpert Robert

Flera stora välgörenhetsorganisationer tar till exempel inte emot kläder eller föremål för vidare befordran till Ukraina. Det hänger bland annat ihop med logistiska problem, och det riskerar dessutom att allvarligt fördröja eller försvåra de insatser som faktiskt behövs på olika håll.

I media möts vi därför av uppmaningar att ha loppis istället för att skänka prylar och att ge bort pengar istället för saker.

Även skattemässiga problem

Även skattemässigt kan skänkta saker orsaka bekymmer. De flesta vet att gåvor inte är avdragsgilla för företag. Vad man kanske inte vet är att det finns en risk att det utlöser beskattning på ägarnivå, om det exempelvis rör sig om ett fåmansföretag.

Bolagets uppgift är ju att göra vinst, och det kan faktiskt ses som att ägaren eller ägarna genom gåvorna från bolaget bekostar sina personliga intressen. Det gäller även om dessa intressen är synnerligen vällovliga.

Det finns rättsfall där fåmansföretagsägare har beskattats – såsom för lön – för bolagets gåvor till exempelvis religiösa samfund, ideella hjälporganisationer etc. I ett rättsfall skänkte ett fåmansföretag en del av sitt lager av kläder till en litauisk välgörenhetsorganisation. Åtgärden ansågs vara starkt knuten till ägarens personliga önskemål att gynna organisationen, och han beskattades för en lön om 1,4 mkr.

Även i noterade företag kan uttagsbeskattning bli aktuellt, om man till exempel skänker delar av det egna lagret.

Ge bort utdelningsrätter istället

Rådet till den som driver bolag – och vill göra en insats för ett ideellt ändamål – är istället att ge bort utdelningsrätter, dvs sin rätt till framtida utdelning på aktier.

Om man genomför en sådan gåva korrekt så slipper man att bli beskattad för utdelningen. Är det rätt till utdelning på kvalificerade andelar som ges bort så påverkas inte heller givarens gränsbelopp av gåvan.

Är mottagaren dessutom skattebefriad – som de stora välgörenhetsorganisationerna – så slipper även mottagaren att skatta. Detta gäller utdelning på både börsnoterade och onoterade aktier.

Att tänka på

Det finns en del att tänka på i sammanhanget. Gåvan måste vara definitiv. Rätten till utdelningen måste dessutom ges bort innan ägaren själv kan disponera över utdelningen, dvs innan bolagsstämman har fattat beslut om utdelningen.

Är det från ett fåmansföretag utdelningen kommer så ska styrelsen upprätta aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger före bolagsstämman. Efter bolagsstämman – men före den beslutade utbetalningsdagen – ska kupongerna överlåtas till mottagaren genom ett skriftligt gåvobrev.

Beloppet ska betalas direkt från bolaget till mottagarens konto. Det bör vidare finnas ett stämmoprotokoll, ett styrelseprotokoll och ett gåvobrev som styrker gåvan.

Checklista:

1. Kontrollera att aktieutdelningen är skattefri i hos den mottagare som ska stödjas

2. Ge bort rätten till utdelning före bolagsstämman

3. Utfärda utdelningskuponger före bolagsstämman

4. Upprätta gåvobrev och skicka till mottagaren tillsammans med utdelningskupongerna

5. Bolagsstämma

6. Utbetalning från bolaget direkt till mottagaren

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: