Helgdagar och klämdagar – ledig eller inte?

Vårens storhelger står inför dörren och innebär för många några extra lediga dagar. På många arbetsplatser kan det bli diskussioner om arbetstidens förläggning. Har man t ex rätt till förkortad arbetstid på skärtorsdagen och rätt till ledighet på en så kallad klämdag?
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 9 mars 2021
Lästid: 2 Minuter

Det finns faktiskt inga bestämmelser i arbetstidslagen om hur dessa frågor ska hanteras. Det är istället upp till varje arbetsgivare att bestämma hur arbetstiden ska förläggas i samband med helger. Om man har kollektivavtal kan det finnas bestämmelser i avtalet. 

Vi ska titta närmare på några vanliga frågor som dyker upp kring helgdagar och klämdagar.

Arbete i samband med helgdagar

På många arbetsplatser är de anställda lediga med bibehållen lön vissa helgdagsaftnar, t ex julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Detta regleras alltså inte i arbetstidslagen, utan i kollektivavtal eller i företagets interna regler.  

Andra helgdagsaftnar, t ex trettondagsafton och valborgsmässoafton, är däremot vanliga arbetsdagar.

"Dag före röd dag", t ex skärtorsdagen, är normalt också är en vanlig arbetsdag. Det är dock relativt vanligt att många företag har förkortad arbetsdag, t ex halv arbetsdag, på dessa dagar. Vissa företag bjuder på den lediga tiden och andra låter de anställa första arbeta in tid. 

Klämdagar är normalt arbetsdagar

En klämdag, t ex fredagen efter Kristi Himmelsfärds dag, är normalt en arbetsdag och de anställda förväntas arbeta enligt sitt schema eller avtal. Men även här kan det finnas kollektivavtal eller företagsinterna regler som ger de anställda rätt till ledighet på vissa klämdagar. I vissa fall bjuder arbetsgivaren på ledigheten, i andra fall måste personalen först arbeta in ledigheten.

Om flextid tillämpas på arbetsplatsen kan helgdagsaftnar och klämdagar undantas från dagar då det är möjligt att flexa. Alternativt kan närvaroplikt gälla till arbetsdagens slut, till exempel kl 12.00.

Nationaldagen – rätt till ledighet?

Nationaldagen (6:e juni) är en arbetsfri helgdag. Vissa år infaller nationaldagen på en vardag, vilket innebär en extra ledig dag för många. I år (2021) infaller nationaldagen på en söndag vilket innebär att man "går miste om ledigheten". 

Det finns inga bestämmelser om att anställda ska kompenseras med ledig tid de år nationaldagen infaller på en arbetsfri dag. Om nationaldagen är en lördag får man alltså inte ledigt någon annan dag istället.

I flera kollektivavtal finns det däremot regler om att anställda ska kompenseras de år som nationaldagen infaller under veckoslutet. Är man bunden av kollektivavtal bör man kontrollera vad som gäller enligt avtalet. 

Alla är inte lediga

Det är inte alla som är lediga i samband med storhelger. I många branscher måste arbetet pågå utan avbrott. I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om arbetstidens förläggning samt hur arbete som utförs i samband med helger ska kompenseras (ob-ersättning).

Som arbetsgivare är det bra att ha en policy i sin personalhandbok som förtydligar arbetstiden förläggning i samband med helger och röda dagar!

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter