Hjälp till självhjälp

Framgångsrikt ledarskap handlar i första hand om att få medarbetarna att förstå sitt uppdrag, att själva hitta lösningar på problem och att vilja följa dig som ledare. Ja, det menar i alla fall Palle Lundberg (Årets chef 2009) och Sara Henrysson Eidvall, chefspsykolog för Mensa International.
den 7 augusti 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Den grekiska filosofen Sokrates anses av många vara coachernas stamfader. Genom att gå runt och ställa frågor utan givna svar till medborgarna i Aten fick han människor att själva tänka efter, höra sin egen logik och resonera sig fram till egna lösningar och svar.

Denna typ av frågeteknik är vanlig än idag, särskilt inom coachning och kognitiv beteendeterapi men också till vardags, utan att vi kanske tänker på det. Vi bollar gärna tillbaka en fråga automatiskt genom att besvara den med en annan fråga – Vad tycker du själv? Hur skulle du vilja lösa problemet?

Coacha din medarbetare

Coachning är en metod som många chefer använder sig av vid problemlösning och som ger medarbetarna hjälp till självhjälp. Att som chef coacha någon innebär att använda den här typen av frågor istället för att säga exakt hur personen ska hantera ett visst problem eller uppgift.

Det ligger nära till hands att tro att bra ledare eller chefer är de som är bäst på att leverera färdiga svar och lösningar, men så är inte alltid fallet menar Lundberg & Henrysson Eidvall. Duktiga ledare har ofta istället förmågan att locka fram svaren hos medarbetarna själva – att coacha dem.

Coaching bygger på tre grundantaganden

  • Människor bär själva på de resurser som behövs för att skapa förändring
  • När resurserna upptäcks inspireras vi och börjar agera
  • Med hjälp av coaching kan vi upptäcka och börja använda våra resurser

Genom att ställa enkla men genomtänkta frågor kan man alltså hjälpa människor att själva hitta lösningar eller sätt att komma vidare i sina tankegångar!

Ibland behövs raka svar

Samtidigt gäller det att veta när coaching är en lämplig metod att använda sig av och när man inte bör göra det. Då och då behöver man som chef leverera snabba och tydliga svar och då finns det sällan utrymme för ”vad tror du själv-frågor”. Dessutom brukar medarbetare i nyare grupper, till skillnad från mer mogna och utvecklade grupper, ofta ha stort behov av raka svar.

Vill du utveckla ett coachande förhållningssätt? Pröva att inta en coachande roll genom att ställa motfrågor nästa gång en medarbetare, kollega eller vän frågar dig om råd istället för att presentera din bild, en färdig lösning eller ett enkelt svar. Vad tror du kommer ske? Förhoppningsvis ger det hjälp till självhjälp.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: