Kan arbetsgivaren skattefritt ersätta avbokade privatresor?

I samband med utbrottet av Coronavirus har många arbetsgivare kallat hem personal, både sådan som varit på tjänsteresa och personal som varit på semester i virusdrabbade områden. Frågan är – kan arbetsgivare skattefritt ersätta avbokningskostnader för anställdas privata resor?
Robert Selvaag, Skatteexpert
schedule onsdag 18 mars 2020
Lästid: 1 Minut

Det har också förekommit att anställda – som haft planerade privata resor till riskområden – av arbetsgivaren mer eller mindre beordrats att ställa in dessa resor, med egna avbokningskostnader som följd. Arbetsgivaren har då kanske haft annan personal som tillhört riskgrupper, och i största möjliga utsträckning velat undvika större driftsstörningar.

Frågan har därför uppkommit om arbetsgivare skattefritt kan ersätta avbokningskostnader för anställdas privata resor.

Vår bedömning är att detta bör kunna vara möjligt.

Skattefri ersättning?

Frågan har inte prövats rättsligt. Skatteverket har dock i ett ställningstagande 2011 ansett att en anställd som i ett akut tjänsteärende kallas hem från en semesterresa av arbetsgivaren och då får en tidigarelagd hemresa betald — men har kvar kostnaden för den ursprungliga hemresan — inte bör få någon skattepliktig förmån.

Enligt Skatteverket bör detta gälla om den anställde inte kan avboka sin egen hemresa eller utnyttja värdet av den vid ett senare tillfälle. Den anställde har ju bara fått olägenheten av att behöva avbryta sin semester och har ingen inbesparad privat levnadskostnad. Skattefriheten bör gälla om arbetsgivaren även bekostar medföljande familjemedlemmars hemresa.

I ställningstagandet anser Skatteverket att arbetsgivaren bör spara underlag som visar vilken akut händelse som har föranlett den avbrutna semestern. Även underlag som visar att den anställde inte kunnat avboka sin egen resa, till exempel kopia av villkoren vid biljettbeställningen, bör sparas.

Det är vår uppfattning att samma resonemang bör gälla för privata resor som av andra skäl ställts in – eller förkortats – på arbetsgivarens initiativ. Vi kommer följa utvecklingen i denna fråga – och liknande skattefrågor som blir aktuella i samband med coronavirusets utbrott – i Servicepaket Skatt.

Vilken kostnad kan ersättas?

Skattefriheten förutsätter naturligtvis att den anställde inte gör någon inbesparing i sina privata levnadskostnader utan helt enkelt bara hålls skadeslös. Arbetsgivaren bör då skattefritt kunna ersätta den del av den anställdes eller dennes familjs resekostnad som inte kan återfås.

Arbetsgivaren bör få avdrag för kostnaden som en övrig personalkostnad i sin inkomstdeklaration.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: