Kan F-skatten ha betydelse för momsen?

När säljaren har F-skatt slipper köparen göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Men har F-skatten någon betydelse för köparens rätt att göra avdrag för moms? Håkan Larsson reder ut begreppen.
Håkan Larsson, Momsexpert
schedule måndag 1 oktober 2018
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

När en köpare betalar ut en ersättning för arbete behöver arbetsgivaravgifter inte betalas och skatteavdrag behöver inte göras om säljaren är godkänd för F-skatt.

Det gäller faktiskt även när säljaren inte bedriver näringsverksamhet men köparen inte känner till att F-skatten är oriktig (se domar från Högsta förvaltningsdomstolen RÅ 2007 ref 61 och HFD mål nr 1889–1890-17). Det är alltså bara om köparen känner till att F-skatten är oriktig som uppgiften inte ska godtas.

Avdrag för moms när säljaren har F-skatt?

Det finns inte något krav i momslagen att en faktura ska innehålla en uppgift om att säljaren är godkänd för F-skatt. Däremot finns det ett krav att säljaren är registrerad till moms och att registreringsnumret finns med på fakturan.

Om säljaren har F-skatt och är momsregistrerad kan en köpare i god tro normalt göra avdrag för moms (se RÅ 2007 ref 61 II).

Inget avdrag för moms på anställningsinkomster

Däremot har köparen normalt inte rätt att göra avdrag för moms som felaktigt tagits ut på en faktura. Så kan det till exempel vara när det är fråga om ett uppenbart anställningsförhållande (se RÅ 2007 ref 61 I).

I detta fall riskerar köparen att utbetalningen – inklusive den feldebiterade momsen – anses som lön. Köparen kan då vägras avdrag för moms även om säljaren har en F-skatt.

I så fall ligger hela det utbetalda beloppet (inklusive moms) till grund för skatteavdrag och eventuella arbetsgivaravgifter. Skatteavdrag görs med 30 procent. Arbetsgivaravgifter betalas inte på betalningar till juridiska personer.

Moms på ersättning för styrelsearvoden och VD-uppdrag?

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att styrelseuppdrag och vissa VD-arvoden normalt är personliga och ska beskattas som inkomst av tjänst hos den som utför uppdragen (se RÅ 1993 ref. 104, RÅ 2000 not. 187 och HFD 2017 ref. 41).

Vid betalning av fakturor som avser styrelseuppdrag och vissa VD-arvoden kommer ersättningen i de flesta fall därför att beskattas som anställningsinkomster. Tänk då på att momsen på sådana ersättningar kan vara feldebiterad och att momsavdrag inte medges.

Säljaren saknar F-skatt – avdrag för moms

I vissa fall kan säljaren bedriva näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen men ändå inte vara godkänd för F-skatt. Det kan till exempel bero på att säljaren haft betalningssvårigheter med skatter och avgifter med mera. 

Detta hindrar dock inte att säljaren kan vara registrerad till moms och ska debitera moms på fakturan för sitt arbete. I så fall har köparen rätt att göra avdrag för momsen om den är rätt debiterad och övriga förutsättningar för rätt till momsavdrag är uppfyllda (bland annat att säljarens momsregistreringsnummer framgår av fakturan).

Eftersom säljaren inte har F-skatt har köparen sedan en skyldighet att göra skatteavdrag och betala eventuella arbetsgivaravgifter. Betalning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag ska då göras på fakturabeloppet exklusive moms (eftersom momsen inte blir en kostnad för inköpet av arbetet).

Vill du fördjupa dig på området?

Visst är det ganska krångligt att hålla ordning på turerna när det gäller F-skatt och moms? Om du vill läsa mer om detta och fördjupa dig i de olika rättsfallen på området kan du läsa mer i våra Servicepaket: Moms, Skatt eller Lön.

Om du saknar abonnemang på paketen kan du prova samtliga servicepaket gratis, och få tillgång till allt material med bara några få klick!

Servicepaket Moms

Servicepaket Skatt

Servicepaket Lön

 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: