Korttidsarbete och röda dagar – så fungerar det

På våren infaller många röda dagar under arbetsveckan och för alla som arbetar heltid innebär det oftast en eller ett par extra lediga dagar. För den som arbetar deltid kan det däremot uppstå frågor om hur arbetstiden ska förläggas. I år är denna fråga än mer aktuell då många anställda omfattas av korttidsarbete och tillfälligt arbetar deltid.
Anna Schönfelder, HR- och löneexpert
schedule den 24 april 2020

När korttidsarbete tillämpas har man genom kollektivavtal eller enskilda överenskommelser avtalat om att anställda tillfälligt går ner i arbetstid med 20, 40 eller 60%. Från och med 1 maj kommer det även vara möjligt att minska arbetstiden med 80%.

En vanlig fråga är hur arbetstiden för deltidsarbetande ska anpassas när helgdagar infaller under arbetsveckan.

Röda dagar minskar ordinarie veckoarbetstid

På många arbetsplatser tillämpas sedvanliga kontorstider där arbetstiden är förlagd måndag till fredag. När en röd dag infaller under någon av dessa dagar minskas den ordinarie veckoarbetstiden för alla som är heltidsanställda.

I samband med exempelvis påskhelgen uppgår ordinarie veckoarbetstid för en heltidsanställda till 32 timmar i stället för 40 timmar (detta gäller både veckan före och efter påsk i och med att långfredagen och annandag påsk infaller respektive vecka).

Anpassning av arbetstiden per vecka

När den ordinarie veckoarbetstiden minskas för heltidsanställda innebär det att arbetstiden reduceras också för de som arbetar deltid.

Tillämpas korttidsarbete om exempelvis 60%  och arbete ska utföras på 40%  uppgår ordinarie arbetstid till 16 timmar en helgfri vecka (40 t x 40%). När annandag påsk infaller (alltid på en måndag) uppgår arbetstiden för den som ska arbeta 40% till 12 timmar och 48 minuter (32 t x 40%).

Att räkna om arbetstiden för de som arbetar deltid kan vara både opraktiskt och tidskrävande. Många arbetsgivare väljer därför att inte göra någon omräkning av arbetstiden, utan ser det som att det jämnar ut sig under en längre period. Det är möjligt att göra så även vid korttidsarbete förutsatt att den arbetade tiden i genomsnitt blir rätt.

Enligt reglerna om korttidsarbete får arbetstiden varierar vecka från vecka. Det viktiga är att arbetstiden i genomsnitt motsvarar den nivå av arbetstidsförkortning som arbetsgivaren har fått godkänt för.

Anpassning av arbetstiden under en längre period

Det är alltså möjligt att tillämpa en längre genomsnittsperiod än en vecka vid beräkning av arbetstiden för deltidsanställda. Arbetstiden kan beräknas månadsvis, under en fyraveckorsperiod eller för hela avstämningsperioden.  

I de fall arbetstiden beräknas per kalendermånad varierar den ordinarie arbetstiden beroende på hur många kalenderdagar (28, 29, 30 eller 31) samt helgdagar som infaller under aktuell månad.  

I april 2020 är det 20 arbetsdagar (långfredag och annandag påsk är exkluderade). Det innebär att ordinarie arbetstid för heltidsanställda är 160 timmar (20 dagar x 8 t). Den som omfattas av korttidsarbete och arbetar 40% ska arbeta 65 timmar (160 t x 40%) i april.

OBS! Här visas exempel på hur arbetstiden kan beräknas för de som arbetar deltid. Det kan finnas andra sätt att beräkna arbetstiden på. Arbetsgivare kan även ha en lägre ordinarie veckoarbetstid än 40 timmar.

Viktigt att ha koll på arbetstiden!

Vid korttidsarbete är det viktigt att följa upp hur mycket de anställda arbetar. Arbetsgivaren ska kunna visa att de anställda – som omfattas av korttidsarbete – faktiskt har minskat sin arbetstid motsvarande den nivå som arbetsgivaren har fått godkänt för.

Regler i kollektivavtal

Det finns inga regler i arbetstidslagen om hur arbetstiden ska förläggas, varken för heltidsanställda eller deltidsanställda. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen ska bestämmelserna i avtalet följas.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter