Nu blir det krav på interna och externa visselblåsarkanaler!

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen ikraft. Den 17 juli 2022 ska privata arbetsgivare med fler än 250 anställda ha inrättat interna rapporteringskanaler, detsamma gäller offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda. Samma datum ska de myndigheter som fått uppdrag att utforma externa visselblåsarekanaler ha dessa på plats.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 18 maj 2022
Lästid: 2 Minuter

Vad innebär intern rapporteringskanal?

En intern rapporteringkanal är det förfarandet man beslutat om på arbetsplasten för att kunna visselblåsa till verksamheten där missförhållandet finns. Det ska finnas skriftlig och lättillgänglig information som beskriver hur man går tillväga för att rapportera om missförhållanden av allmänintresse både internt i verksamheten men också externt.

Dessa krav finns enligt lagen på de interna kanalera:

  • Rapporten ska kunna lämnas skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Den rapporterande ska få en bekräftelse på att rapporten är mottagen inom 7 dagar om den rapporterande inte frånsagt sig detta.
  • Det ska finnas en person/avdelning som tar emot rapporten och ansvarar för att det följs upp samt har kontakt med den rapporterande och ger skälig återkoppling. Den/de som hanterar rapporterna ska vara behöriga och oberoende.
  • Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att bedöma riktigheten och utreda det som rapporterats. Samt vidta åtgärder vid behov.
  • Lämna skälig återkoppling om uppföljningen till den rapporterande personen. Till exempel vilka åtgärder som har vidtagits både för att bedöma riktigheten i rapporten, varför man vidtagit dessa åtgärder, hur utredningen fortlöper och vilket resultat den gett. Maximalt tre månader efter bekräftelsen om mottagen rapport ska den rapporterande få återkoppling. Om uppföljningen inte är klar efter tre månader bör den rapporterande få information om detta.

Vad innebär externa rapporteringskanaler?

Utvalda myndigheter har fått i uppdrag att inrätta externa rapporteringskanaler inom sina respektive områden, dessa ska finnas på plats den 17 juli 2022. Myndigheterna har i princip samma krav som arbetsgivare att ta emot rapport, utreda och lämna återkoppling.

Det är möjligt att visselblåsa direkt till en extern rapporteringskanal utan att först slå larm till den interna rapporteringskanalen. Den som slår larm väljer själv om hen vill rapportera internt eller externt.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för den nya visselblåsarlagen. Det innebär bland annat att Arbetsmiljöverket ska kunna kontrollera att arbetsgivare lever upp till lagkraven i den nya lagen om att ha inrättat interna rapporteringskanaler.

Om ni är en privat arbetsgivare med 50-249 anställda?

I privata verksamheter som har mellan 50 och 249 arbetstagare ska interna rapporteringskanaler finnas på plats senast den 17 december 2023.

Har du koll på nya LAS?

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas någonsin och nya regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) är snart här. Känner du dig osäker på vad som gäller? Besök vår temasida för att få koll!

 Dela sidan: