Ligg steget före – tre megatrender inom HR

Långa listor och texter om framtidens HR-trender i alla ära, men har du verkligen tiden att sätta dig in i dem utöver allt annat som ska hinnas med under arbetsdagen? Lugn, vi har valt ut tre riktigt stora trender som kan vara bra att ha koll på inför 2020 – och framåt.
schedule den 5 mars 2020
Lästid: 2 Minuter

Urbanisering – växande städer och nya knutpunkter

Att vi är på väg in i en kompetenskris inom vissa yrkesgrupper i Sverige har du nog hört förut. Men hur ska vi egentligen tas oss igenom krisen?

Vår första trendspaning riktar in sig på det faktum att det blir allt viktigare att se på arbetsmarknaden ur ett globalt perspektiv istället för att låsa sig vid landsgränser. Detta för att kunna hitta arbetskraft som har den kompetens som behövs. Att det samtidigt blir allt lättare för oss att nå ut till vår omvärld genom fler och bättre resealternativ samt att antalet digitala kommunikationslösningar och arbetsuppgifter ökar, gör det också till ett rimligt nästa steg. Men för att det här ska bli lösningen på kompetenskrisen måste vi våga tänka utanför boxen och lämna protektionismen bakom oss. Istället kanske vi behöver börja tänka i regioner där våra växande städer blir knutpunkter.

Nya generationen Varför? gör entré på arbetsmarknaden

En ny och mer ifrågasättande generation är på väg in på arbetsmarknaden. Dessutom blir etablerade kunskaper fort utdaterade och det behövs sätt att fort tillgodose kunskapsluckor och svara på varför-frågor.

Vår andra trendspaning handlar om att det kommer att finnas en ökande efterfrågan på lärande och att jobba kreativt. Som tur är utvecklas också våra kunskaper om inlärning och utbudet av digitala verktyg för lärande växer hela tiden. Med hjälp av Learning Management Systems (LMS) blir det enklare att samla de kunskaper som finns inom en verksamhet, och sedan förmedla dem till rätt person i rätt tid. För tajming är av största vikt, att få tillgång till kunskaperna i närtid till arbetsuppgiften som ska utföras gör det enklare att omsätta teori till praktik.

Att ha ett LMS är smidigt, men bäst fungerar det om det finns möjlighet att kombinera digitala inlärningsmetoder och självstudier med lärarledd undervisning. Detta kallas blended learning och kan paketeras på olika sätt. Exakt hur det ska kombineras finns det inget rätt eller fel svar på. Nyckelfaktorn är att prova sig fram och utgå från det som passar verksamheten och människorna som arbetar i den.

Ny teknik – maskiner och AI

Att maskiner blir allt vanligare i arbetslivet är något som vi sett under en längre tid. Men med ny teknik som exempelvis AI har maskinerna utvecklats till att kunna lära sig och till och med bli kreativa. Det här leder till att många branscher, såsom rese-, musik- och bilbranschen, upplever stora omställningar och att hela yrkeskategorier försvinner.

Men förutom att robotar och maskiner tar över vissa arbetsuppgifter förändrar de arbetsmarknaden på fler sätt. Frågor som vem som har ansvar för att välja rätt maskin för en arbetsuppgift och vilka egenskaper som krävs hos individen när tekniken blir en kollega blir viktiga att besvara.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter