Löneavdrag för föräldraledighet i julhelgen — så funkar det

Anställda som har beviljats föräldraledighet under jul och nyår kan få olika löneavdrag beroende på ledighetens längd. Här kommer några exempel som hjälp på vägen!
Lotta Sprangers, HR- och löneexpert
schedule den 17 december 2020
Lästid: 2 Minuter

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen, men lagen reglerar inte hur frånvaroavdrag ska göras. Det är kollektivavtal som reglerar lönehanteringen. Även företag som saknar kollektivavtal kan tillämpa de löneberäkningsregler som finns i exempelvis ett branschavtal.

I flera kollektivavtal för tjänstemän styrs löneavdraget för ledigheten av hur många dagar som den anställde har varit ledig. Avdraget kan variera beroende på om ledigheten är högst 5 arbetsdagar eller längre. 

Här följer några exempel på hur beräkningar görs inom flera avtalsområden för tjänstemän. De gäller för anställda med fast månadslön (inklusive fasta lönetillägg per månad).

Ledighet för högst 5 arbetsdagar

Följande beräkningssätt kan användas vid löneavdrag om perioden avser högst 5 arbetsdagar:

Månadslönen / 21 = avdrag för varje arbetsdag

Exempel

Iris ska vara föräldraledig från och med måndagen den 28 december 2020 till och med tisdagen den 5 januari 2021. Iris arbetar heltid och hon har 32 000 kronor i månadslön.

Löneavdraget för hela perioden som omfattar 5 arbetsdagar blir 7 619 kronor (32 000 / 21 x 5)

Ledighet mer än 5 arbetsdagar

Följande beräkningssätt används vid löneavdrag om perioden avser mer än 5 arbetsdagar:
(Månadslönen x 12) / 365 = avdrag för varje kalenderdag.

Formeln innebär att lön ska dras även för mellanliggande helgdagar. Om ledigheten avslutas i samband med en helg kan avdraget göras till antingen fredagen, lördagen eller söndagen.

I vissa kollektivavtal får en tjänstledighet inte avslutas på en söndag och i andra avtal får en tjänstledighet inte avslutas varken på en lördag eller söndag. Detta styr också hur löneavdraget ska göras. Arbetsgivare som inte omfattas av kollektivavtal kan själva bestämma till vilken dag löneavdraget ska göras.

Exempel

Måns ska också vara föräldraledig i julhelgen. Han kommer att vara ledig från och med måndagen den 28 december 2020 till och med fredagen den 8 januari 2021. Måns arbetar heltid och han har 32 000 kronor i månadslön.

Löneavdraget för hela perioden som omfattar 12 kalenderdagar till och med fredagen den 8 januari blir 12 625 kronor ((32 000 x 12) / 365 x 12). 

Observera att här kan antingen 12, 13 eller 14 kalenderdagar räknas in i perioden för löneavdraget. Detta beroende på om löneavdraget ska göras till och med fredagen den 8 januari, lördagen den 9 januari eller söndagen den 10 januari.

Både Iris och Måns i exemplen ovan har ansökt om föräldraledighet från och med den 28 december 2020. Det är den första arbetsdagen då båda uteblir från arbetet på grund av föräldraledigheten och löneavdragen ska påbörjas. Detta oavsett om julledigheten faktisk inleds med några arbetsfria dagar.

Som framgår av ovanstående exempel har ledighetens längd stor betydelse för storleken på löneavdraget.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter