Medarbetarengagemang – viktigare än någonsin!

Medarbetarengagemang är en betydelsefull indikator på hur ett företag mår. Ju större delaktighet och ägarskap som personalen känner inför sina jobb, desto bättre blir engagemanget. En mycket viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar!
schedule den 6 mars 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vi fortsätter vår serie med viktiga globala trender inom HR från Deloittes världsomspännande undersökning. Denna gång om hur viktigt det är att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna.

På arbetsmarknaden ser vi många olika åldersgrupper, spridda globala team och en heterogen blandning av kön, raser, kulturer och sexuell läggning. Det finns också många anställningstyper; heltid och deltid, anställda som arbetar hemma och inhyrda. Men trots detta visar forskningen att få företag har en inkluderande arbetsmiljö där alla får synas och blir respekterade. Detta är en utmaning för företag i en snabbt föränderlig värld.

Enligt undersökningen har många företag börjat anpassa sig till ett nytt förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta har sin bakgrund i utvecklingen på nätet, där man nu enkelt kan hitta och utforska nya jobb eller nya företag. Man kan, i vart fall inom vissa branscher, påstå att anställda alltid är på jakt efter nya möjligheter. Denna nya verklighet innebär att arbetsgivarna ständigt måste överväga hur de kan göra arbetet mer meningsfullt och givande.

De flesta företag som försöker ta reda på medarbetarnas engagemang nöjer sig oftast med att göra detta en gång per år. Det innebär att man tittar i backspegeln. Här måste HR-specialisterna istället ta fram verktyg för att ge företagsledare kontinuerlig information om medarbetarengagemanget. Det behövs återkopplingssystem som ger de anställda möjlighet att till exempel betygsätta chefer och sättet att arbeta.

Sådana verktyg kan skapa en "lyssnande miljö" för de anställda samtidigt som det ger ledare insikt i vad som fungerar och vad som inte fungerar i företaget. Även företagets belöningssystem bör vara utformade för att skapa engagemang och motivation.

Medarbetarengagemang är ett mått på företagens hälsa och en viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar i företaget. När de anställda känner delaktighet och har en känsla av ”ägarskap” för sina jobb, är deras engagemang avsevärt högre.

Enligt Deloitte är det främst tre faktorer som motiverar ett allt större fokus i företagen på medarbetarengagemang:

  1. Hård konkurrens om duktiga s k millennials*. Många unga är också mindre lojala mot företag än någonsin tidigare. Man ser sin egen karriär som viktigare.
  2. På grund av digitaliseringen har företagen stort behov av att locka arbetstagare med tekniska och andra speciella kunskaper.
  3. Företags profil och anseende är nu, på grund av sociala medier, ofta öppnare och mer transparent så att arbetssökande lätt kan se om ett företag är ett bra ställe att arbeta på eller inte.

*Barn födda på 1980-talet till tidigt 00-tal kallas för millennium- eller millenniegenerationen (millennials på engelska)

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter