Mer än 5.000 kronor i stöd till friskvård?

Friskvårdsbidrag på mer än 5 000 kronor är skattepliktiga i sin helhet. Det anser Skatteverket numera. Men visst går det fortfarande att få 5 000 kronor i skattefritt friskvårdsbidrag och därefter få ett överskjutande belopp som är skattepliktigt.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule den 16 september 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Enligt Skatteverket går gränsen för det skattefria friskvårdsbidraget till anställda vid 5 000 kronor per kalenderår. Skatteverket ansåg tidigare att de anställda skulle beskattas för den delen av ett friskvårdsbidrag som översteg 5 000 kronor.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är skattefria. Skatteverkets tolkning av domen är att hela bidraget är skattepliktigt, det vill säga inte endast 1 500 kronor (6 500 – 5 000).

6 500 kronor ligger här därför till grund för både skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Skatteverket har nu alltså ändrat uppfattning i frågan om friskvårdsbidragets storlek. Men den arbetsgivare som fortfarande vill bidra till anställdas motion och friskvård med högre belopp än 5 000 kronor kan naturligtvis göra det även i fortsättningen, med samma skattekonsekvenser som tidigare.

Lösningen är att bestämma friskvårdsbidraget till 5 000 kr och betala ut detta belopp till de anställda mot att de lämnar in sina utläggskvitton. Beloppet, det vill säga 5 000 kronor, bokförs sedan på ett konto för detta.

Eventuell moms är här också avdragsgill i momsdeklarationen.

Därefter får de anställda – alltså vid sidan av friskvårdsbidraget på 5 000 kr – en löneförstärkning med det belopp som överstiger 5 000 kronor den aktuella månaden. Summan av kardemumman blir då att endast 1 500 kronor (jämför ovan) tas upp till beskattning och betalas arbetsgivaravgifter på; det vill säga precis som tidigare.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter