Missa inte att lägga ut sommarsemestern!

Har ni inte hunnit spika personalens sommarsemester ännu? Då är det verkligen hög tid att ta tag i saken. Tänk på att huvudsemestern ska uppgå till minst fyra veckors sammanhängande ledighet och förläggas till perioden juni–augusti.
schedule den 10 april 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Helst ska parterna bli överens om semesterförläggningen. Det kan ske genom en facklig förhandling där man avtalat om en viss förläggning av sommarsemestern.

Det kan även ske genom att arbetstagarna lämnar in sina önskemål på en semesterlista. Arbetsgivaren kan då godkänna önskemålen. Blir man inte överens har arbetsgivaren rätt att själv bestämma när respektive anställd ska ha sin huvudsemester. I ett sådant fall måste varje anställd får besked om förläggningen senast två månader innan semestern börjar.

Det är alltså hög tid att fastställa semesterförläggningen nu om man vill att någon arbetstagare ska få sin sommarsemester i juni.

Facklig förhandling om sommarsemester

Det finns vissa formella regler kring förläggningen av de anställdas huvudsemester på sommaren. Arbetsgivaren måste förhandla med den fackliga organisationen om hur de anställdas huvudsemester ska förläggas. Om kollektivavtal saknas ska arbetsgivaren höra med den fackliga organisation som den anställde eventuellt tillhör om denna önskar förhandla om förläggningen.

I övriga fall ska arbetsgivaren samråda med de anställda om semesterförläggningen. Om en anställd avstår från sin huvudsemester – för att istället vara ledig någon annan tid – bör detta avtalas skriftligt. 

Om man inte kommer överens om förläggningen av huvudsemestern ska arbetsgivaren förlägga denna enligt huvudregeln i semesterlagen. Eftersom han måste meddela hur dagarna är förlagda senast två månader före semestern börjar är det viktigt att starta planeringen i god tid.

När det gäller förläggningen av huvudsemestern måste stor vikt läggas vid den anställdes önskemål. Arbetsgivaren får tåla vissa mindre störningar i produktionen eller verksamheten för att tillmötesgå den anställdes önskemål om ledighet.

Vid förläggning av annan semester än huvudsemestern behöver arbetsgivaren inte kalla till förhandling. Den fackliga organisationen kan däremot begära sådan förhandling. Tänk på att arbetsgivaren alltid måste samråda med de anställda om förläggningen av övrig semester.

Bekräfta beviljad semester

Det finns inget krav på arbetsgivaren att bekräfta en överenskommen förläggning av semestern på något särskilt sätt. Även om förläggningen har planerats i samråd med de anställda bör denna bekräftas tydligt.

Arbetsgivaren bestämmer själv hur informationen om semesterförläggningen ska lämnas. Det kan t ex vara genom e-post till de anställda. Det kan också anslås en semesterlista på företagets anslagstavla.

Detta är i synnerhet viktigt om en anställd har begärt att få sin huvudsemester förlagd till en annan period än juni-augusti. Den anställde kan även ha önskat att få sin sommarsemester uppdelad till två tillfällen.

Med våra Servicepaket HR respektive Servicepaket Lön får du koll på allt som har med semester att göra.

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

Dela sidan: LinkedIn twitter