Missat att lämna in avstämning av korttidsarbete? Nu får du en ny chans!

Företag som har gjort mindre fel eller missat att lämna in avstämningen av det statliga stödet under perioden mars 2020 till juni 2021 kan få en ny chans att ha rätt till pengarna.
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule den 22 oktober 2021
Lästid: 2 Minuter

Riksdagen har den 20 oktober sagt ja till de förslagna reglerna om att arbetsgivare som blivit återbetalningsskyldiga på grund av sen anmälan av avstämning i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan om avstämning. Riksdagen sa även ja till nya regler om föreläggande vid sen anmälan.

Syftet med de nya reglerna är att undvika situationer där arbetsgivare som begått mindre och ursäktliga fel riskerar att behöva betala tillbaka oproportionerligt stora summor. Detta i form av hela det utbetalda preliminära stödet för perioden som ska stämmas av.

Vilka arbetsgivare kan ha rätt att göra en ny avstämning? 

Det gäller arbetsgivare som fått preliminärt stöd under perioden 16 mars 2020 till och med 30 juni 2021 som inte lämnat in avstämningen i rätt tid, där beslutet om återbetalning vunnit laga kraft. En ny anmälan om avstämning ska lämnas senast den 30 april 2022 till Tillväxtverket och omfatta de stödmånader beslutet om återbetalningen avser. Arbetsgivarna det gäller är de som på grund av sen anmälan av avstämning inte fått rätten till det slutgiltiga stödet prövat av Tillväxtverket för den angivna tidsperioden.

Regelverket för avstämning ska följa det som anges i lagen och visar det sig att arbetsgivaren har rätt till ytterligare stöd, ska det erhållas. I de fall arbetsgivaren inte har rätt till stöd ska det återbetalas. Det innebär inte att man automatiskt får utökad rätt till stöd utan avser endast korrigering av beloppet och chans till en ny avstämning.

Mer information om praktiskt tillvägagångssätt för att lämna ny avstämning kommer publiceras på Tillväxtverkets hemsida innan årsskiftet. Arbetsgivare som skickat in avstämningen sent men ännu inte fått beslut om återkrav på grund av sen avstämning kommer omfattas av lagändringen och hanteras som att avstämningen är inskickad i tid. 

Den nya lagen om anmälan om avstämning träder i kraft den 1 januari 2022.

Regler om föreläggande

Det har också beslutats om nya regler för arbetsgången när arbetsgivaren inte lämnat in avstämningen i rätt tid. Arbetsgivare ska få ett föreläggande om att avstämningen inte lämnats in i rätt tid. Då har arbetsgivaren 30 dagar på sig att lämna in avstämningen. Om arbetsgivaren ännu inte lämnat in avstämningen inom 30 dagar kan arbetsgivaren bli skyldig att återbetala det preliminära stödet. Lagändringen träder i kraft den 1 november 2021.

Riksdagen tillkännagav även att Regeringen bör analysera i vilken utsträckning företag utan egen förskyllan hamnat hos Kronofogden på grund av att utlovat stöd uteblivit eller försenats. Vid behov bör det tas initiativ för att hantera problem som uppkommit för arbetsgivare på grund av detta. 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter