Moms i koncerner – avdragsrätt och prissättning

Vill du vara säker på att få rätt till momsavdrag? Känns allt idag som ett enda trassel? Du kan bara vara lugn. Häng med mig här så får du fyra tips så detta kan börja redas ut!
Kristina Andreasson, Momsexpert
schedule torsdag 15 september 2022
Lästid: 2 Minuter

Avdragsrätt för moms – företag i allmänhet

För att få avdrag för moms ska både materiella och formella krav vara uppfyllda. De formella kraven handlar om att underlaget – fakturan – ska ha ett visst innehåll. Vid första anblicken ser de materiella kraven ut som en del, men när man tittar närmare ser man dock att det består av flera delar.

Avdragsrätt för moms – specifikt för moderbolag

För att moderbolag i en koncern ska ha rätt till momsavdrag måste de ha en aktiv ekonomisk verksamhet. De måste alltså löpande sälja varor eller tjänster mot andra (exempelvis sina dotterbolag) och ta betalt för det.

Allt som gäller för företag i allmänhet gäller också specifikt för ett moderbolag. Det som är helt naturligt i ett företag som säljer enbart till externa kunder är dock inte alltid lika naturligt gentemot ett koncernbolag – till exempel att ta betalt för varor och tjänster. Här fokuserar vi  därför på de ”interna” tillhandahållandena mellan bolag i en ägargemenskap.

Avdragsrätt kopplat till prissättning i koncern

Fakturering sker ibland mellan två koncernbolag –  där något av bolagen har en begränsad avdragsrätt för moms. Då finns särskilda regler i momslagen vid så kallad felprissättning.

I mervärdesskattelagen finns verktyg för SKV som syftar till att förhindra skatteundandragande i affärer mellan närstående bolag. Verktyget kan bara användas när någon av parterna har begränsad avdragsrätt för moms. Den som verkar inom en koncern där alla bolag har full avdragsrätt för moms kan därför sluta att läsa här.

Om det här verktyget inte hade funnits hade koncernen kunnat tjäna på att ett säljande bolag prissätter sina tjänster för lågt till köpande bolag som – helt eller delvis – saknar avdragsrätt för moms. Staten skulle därmed förlora momsintäkter.

Verktyget i lagen ger SKV rätt omvärdera beskattningsunderlaget för moms – höja priset exkl moms – till att motsvara marknadsvärdet. Det innebär att om priset är för lågt får säljande bolag betala ytterligare utgående moms till SKV.

Tänk på att:

  • Inköpen används för momsskyldig ekonomisk verksamhet.
  • Bli ett aktivt moderbolag mot alla dotterbolag
  • Ta betalt för alla varor och tjänster som tillhandahålls.
  • Se till att ägarkostnaderna ligger med i prissättningen mot dotterbolagen

Jag hoppas detta gav er en första inblick och möjlighet att reda ut svårigheterna. Behöver du få mer kunskap och bli uppdaterad om det senaste – till exempel EU-domstolens dom från september i år (mål C-98/21)? Självklart djupdyker vi i detta i kursen Stora Momsdagen – missa inte! 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: