Momsfråga – avbokningar i coronatider

Många som säljer konferenser, resor och andra arrangemang som bokats i förväg drabbas nu av fler avbokningar än normalt. Förklaringen torde vara coronaviruset som får många att avstå, eller skjuta på, planerade möten och resor. Vad händer då med momsen?
Kristina Andreasson, Momsexpert
schedule den 10 mars 2020

I många fall brukar hela eller delar av priset för en resa eller ett arrangemang faktureras i förskott med moms. Kan momsen fås tillbaka om arrangemanget avbokas eller om en bokad resa inte utnyttjas av kunden?

I sann momslogisk anda är svaret enkelt: Det beror på. Det beror nämligen på villkoren för avbokning och återbetalning av resan eller arrangemanget.   

Kolla försäljningsvillkoren

Säljarens försäljningsvillkor ger oftast klart besked om vad som gäller för en avbokning.

I vissa fall har kunden ingen rätt till avbokning eller återbetalning. Så kan vara till exempel när man bokat en tågresa till det lägsta biljettpriset. Den går vanligtvis inte att boka om eller att få återbetald vid ej utnyttjad resa.

För de flesta resor och arrangemang – där kunden betalat i förskott – finns dock en möjlighet för kunden att avboka inom vissa tidsramar. Avbokar man riktigt tidigt kan man i vissa fall få tillbaka allt som betalats i förskott. Avbokar man senare får man mindre pengar tillbaka. Avbokar man riktigt sent får kunden normalt inte tillbaka några pengar alls.

För vissa arrangemang kan säljaren kräva en särskild ersättning av kund som bokat en plats men – utan att först avboka – inte infinner sig för arrangemanget. Detta brukar kallas no show-avgift. Det kan gälla för exempelvis seminarier eller frukostmöten.

Momskonsekvenserna blir olika beroende av hur stor andel av priset som kunden blir skyldig att betala för en beställd – men inte utförd – tjänst.

Kunden betalar 100 % av priset  

Om kunden måste betala samma pris som om tjänsten faktiskt hade nyttjats måste säljaren redovisa moms på vanligt sätt. Försäljningsvillkor med denna innebörd anses innebära att kunden inte har någon rätt att avboka, eller att kunden har avbokat senare än vad villkoren tillåter. Då ska alltså säljaren redovisa moms på ersättningen.

Kunden betalar <100 % av priset

Om kunden vid avbokning får betala en avgift som är lägre än det pris som gäller för en genomförd resa eller annat arrangemang anses kundens betalning vara ett skadestånd. Skadestånd är inte omsättningar i momshänseende. Därför ska ingen utgående moms redovisas av säljaren.

Observera dock att om säljaren har utfärdat en förskottsfaktura med moms till kunden tidigare så måste säljaren skicka en kreditfaktura på momsbeloppet. Om momsen inte krediteras till kunden är säljaren fortfarande skyldig att redovisa in momsen till Skatteverket.

Exempel – avbokad konferens

Ett konferensarrangemang bokas i september 2019 för att genomföras i maj 2020. Konferensanläggningen, säljaren, ställer ut en förskottsfaktura i december 2019 på 100 000 kr och 25 000 kr i moms. Det motsvarar 100 % av priset för arrangemanget. I mars 2020 avbokar kunden hela arrangemanget. Enligt försäljningsvillkoren är kunden förpliktigad att betala 80 % av priset, exkl. moms.

Konferensanläggningen bör utfärda en kreditfaktura på 20 000 kr, exkl. moms samt hela momsbeloppet som specificerades på ursprungsfakturan - 25 000 kr – totalt ska alltså 45 000 kr återbetalas till kunden. Säljaren får reducera sin utgående moms med 25 000 kr i den redovisningsperiod då kreditfakturan utfärdas.

No show-avgift

Om kunden får betala en särskild avgift för att denne inte kom till arrangemanget anses avgiften alltid motsvara en prestation. Därför ska säljaren alltid redovisa moms på en sådan avgift.

Det saknas därför betydelse om avgiften är högre – eller lägre – än avgiften för att närvara vid arrangemanget. Det kan till och med vara ett gratisarrangemang där det endast kostar något för kunden om denne inte kommer till ett arrangemang denne anmält sig till.

Exempel – frukostseminarie

Ett företag bjuder in till ett gratis frukostseminarie. Av villkoren för bokningen framgår att om en anmäld deltagare uteblir – utan att ha avbokat dessförinnan – så debiteras en avgift på 500 kr.

En deltagare uteblir utan att ha avbokat varför företaget utfärdare en faktura om 500 kr.

Skatteverket anser att ersättningen avser en momspliktig transaktion – att en plats reserverats på seminariet. Företaget är därför skyldigt att redovisa moms på erhållen ersättning.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss, en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter