När kan en anställd vara ledig med lön?

En anställd kan ha rätt att vara ledig från arbetet med bibehållen lön – så kallad permission – i vissa situationer. Möjligheten till permission är inte lagreglerad utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Rätten att vara ledig kan vara reglerad i lag men däremot inte möjligheten att få behålla lönen under ledigheten.
Lotta Sprangers, HR- och löneexpert
schedule den 8 januari 2020

Permission beviljas normal bara för en del av dagen. I vissa fall kan permission dock beviljas för en eller flera hela dagar.

Enligt många kollektivavtal ges permission för följande anledningar:

  • Hastigt påkommande allvarligt sjukdomsfall för nära anhörig
  • Nära anhörigs dödsfall och begravning
  • Akut sjukdom eller tandläkarbesök
  • Egen 50-årsdag
  • Eget bröllop

Med nära anhörig brukar i de flesta fall avses make/maka, sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar.

Man kan inte utnyttja permissionen under annan ledighet. Fyller man till exempel 50 år under semestern får man inte permission på födelsedagen eller kompensationsledighet i efterhand.

I en del kollektivavtal men även i enskilda avtal ges ledighet med bibehållen lön för andra orsaker, till exempel för att flytta.

Ansökan om permission

Det är arbetsgivaren som beviljar permissionsledigheten. En ansökan om permission ska göras i så god tid som möjligt. 

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter