När likviditeten är svajig – glöm inte momsreglerna!

I vår support märker vi att fler frågar om man kan tidigare lägga ett momsavdrag, eller senarelägga en redovisning av utgående moms – alltså periodiseringsfrågor. När ränteläget har förändrats har detta fått ökad aktualitet.
den 7 februari 2023
Lästid: 3 Minuter

Även räntorna på skattekontot har höjts. Skatteverket kommer sannolikt också bli mer intresserad av att momsen periodiseras rätt och göra fler kontroller. Vid periodiseringsfel kan Skatteverket påföra skattetillägg med upp till 5 procent av momsbeloppet. Därutöver tillkommer räntan på skattekontot.

Utrymmet för att periodisera momsen annorlunda - för att öka likviditeten - är inte jättestort för de flesta företag. Det är dock minst lika viktigt att ha kunskap om reglerna och därmed slippa extra kostnader i form av skattetillägg och kostnadsränta.

Det finns en huvudregel och ett antal specialregler. Vi kommenterar här specialreglerna för (1) förskottsfakturor och (2) bygg- och anläggningstjänster. Det är alltså ingen uttömmande beskrivning av specialreglerna.  

Huvudregeln – för varor/tjänster som redan levererats/tillhandahållits

Vi behandlar endast huvudregeln enligt faktureringsmetoden. Huvudregeln gäller bara för varor och tjänster som redan har levererats eller tillhandahållits när fakturan utfärdas.

Faktureringsmetoden alt 1 – fakturans utfärdande eller mottagande

Enligt denna metod ska momsen redovisas när man enligt god redovisningssed har bokfört eller borde ha bokfört en faktura. Den utgående momsen ska då normalt redovisas per fakturadatum och den ingående momsen per det datum när leverantörsfakturan togs emot av köparen.

Faktureringsmetoden alt 2 - brytdag

God redovisningssed gör det dock möjligt att under vissa förutsättningar redovisa momsen vid en tidigare tidpunkt – nämligen när vara levererats eller tjänst tillhandahållits. Glöm dock inte att en av förutsättningarna för att få göra detta är att samma metod även tillämpas på både ingående och utgående moms.

I praktiken bestäms en ”brytdag” för inkommande och utgående fakturor. För fakturor som är daterade efter bryttagen sker ingen periodisering.

Specialregel (1) – förskott

Det finns många situationer då leverantören kräver betalning i förskott – innan varan har leverarats eller tjänsten tillhandahållits. Det är vanligt för successiva tillhandahållanden som faktureras exempelvis månadsvis, kvartalsvis eller årsvis i förskott – t.ex. hyra av lokal, maskiner eller kontorsutrustning. Det är även vanligt för olika typer av abonnemang- och licenserstjänster.

Momsen som avser sådana prestationer ska redovisas ska redovisas vid det tillfälle som inträffar först av leverans/tillhandahållande respektive betalning.

Specialregel (2) – bygg- och anläggningstjänster

Byggtjänster är ofta utsträckta i tiden och kan pågå under långa perioder. Byggentreprenader faktureras normalt enligt en betalplan under arbetets gång. Sådana tjänster anses inte tillhandahållna förrän det varit en slutbesiktning där arbetet godkänts.

Momsen på bygg- och anläggningstjänster ska alltid redovisas i den period som fakturan har utställts – för utgående moms – eller tagits emot – för ingående moms. Även betalningar, utan faktura, utlöser en skyldighet för säljaren att redovisa den utgående momsen.

Om ingen betalning erhållits och inga fakturor har utfärdats är säljaren ändå skyldig att redovisa den utgående momsen senast två månader efter godkänd slutbesiktning.

Momstips för bättre likviditet?

Det bästa tipset är nog att hålla koll på vilka regler som gäller. Att periodisera momsen fel kan bli dyrt vid kontroll av Skatteverket.

Det finns fler specialregler än de vi redovisat i denna artikel. Till exempel finns en särskild regel för varor som säljs eller köps på kredit med äganderättsförbehåll för säljaren.

Du som är abonnent på Expert Moms kan läsa en längre artikel under ”Nytt och aktuellt”. Vi kommer även att beröra detta ämne på kursen Lilla Momsdagen.

Missa inte Lilla Momsdagen!
Momsområdet ändrar sig hela tiden, så det gäller att hänga med! Se till att gå på Lilla Momsdagen. En halvdagskurs där du får koll på de senaste nyheterna, får framtidsspaning av våra experter och ser till att inte göra dyra misstag. Vi ses digitalt!

Säkra dina biljetter! 

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: