Nu kan man få tillbaka moms på solceller

Äntligen! En dom som ligger i linje både med EU:s regler om rätt till momsavdrag och strävan mot klimatförbättringar. Om man även kunde förbättra reglerna om energiskatt hade det varit riktigt bra, skriver Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.
Håkan Larsson, Momsexpert
schedule den 17 december 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Investeringar i solceller ökar hela tiden – bland annat genom solceller på taken till bostäder. I Sverige har man inte rätt att få tillbaka momsen på kostnader för bostäder. Detta avdragsförbud har varit hårt kritiserat eftersom det ibland gör att momsen blir en kostnad för de som driver en momsskyldig verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast (se rättsfall längre ner) att om man installerat solceller på taket till bostäder kan man få tillbaka moms. Det gäller alla – även privatpersoner – som säljer överskottsel till elbolag och tar ut moms på försäljningen.

I linje med EU-rätten och klimatet

HFD:s dom känns helt rätt. Det hade varit helt i strid med EU:s grundläggande principer att vägra avdrag för moms i ett sådant här fall. Avdrag ska medges för utgifter som är kopplade till momspliktiga försäljningar. Två tredjedelar av HSB:s investering var i det här fallet direkt kopplat till momspliktig försäljning av överskottsel till elbolag.

Domen öppnar upp för att fler kan få avdrag för moms vid installation av solceller – helt i linje med företagens och samhällets inriktning mot hållbarhet.

Observera att avdrag för moms kan medges även till den del som elen inte säljs. Det gäller om den egenproducerade elen används och förbrukas i en egen momsskyldig verksamhet (till exempel i en momsskyldig jordbruksverksamhet eller annan momsskyldig näringsverksamhet).

Få moms tillbaka – i efterhand

De som inte tidigare fått avdrag för moms kan nu begära omprövning av tidigare års momsdeklarationer och få tillbaka moms i efterhand.

En sådan begäran ska ha kommit in till Skatteverket senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gick ut. Omprövning kan t.ex. lämnas senast den 31 december 2019 för beskattningsåren 2013–2019 (även delar av år 2012 vid brutet räkenskapsår).

Även småhusägare kan få tillbaka moms

Domen gör också att privatpersoner – under vissa förutsättningar – kan få tillbaka moms på sina solceller. Det gäller om privatpersonen valt att debitera moms på sin försäljning av överskottsel till elbolagen. Momsavdrag kan då medges till den del som elen säljs (men inte till den del som elen används för bostaden).

Det är dock viktigt att tänka på att det inte är helt lätt att följa alla de momsregler som finns, med inlämning av en korrekt momsdeklaration under en längre period med mera. Det bör vara mycket moms att få tillbaka för att det ska vara värt mödan.

Om den årliga försäljningen inte går över 30 000 kronor (exkl moms) per år kan man istället välja att stå utanför momssystemet. Om man väljer det kan man inte få tillbaka någon moms.

Ändra skattereglerna så att de gynnar klimatet

Om man producerar solel på upp till 255 kilowatt så är man befriad från energiskatt. Men de som sätter upp solpaneler som producerar en effekt på mer än så, får betala full energiskatt för elen, även om all el används i den egna fastigheten.

Det hade varit riktigt bra om man kunde ändra dessa regler till klimatets fördel (se ett lysande förslag på lagändring från Solelkommissionen). Då hade ännu fler valt att installera solceller för sin elförbrukning. Även om solcellerna sätts upp på större tak. Det finns mängder av stora tak som bara väntar på att bli utnyttjade.

            

Rättsfall: HSB fick tillbaka moms på solcellsanläggning


Under åren 2012 – 2014 installerade en HSB bostadsrättsförening solceller på taken till föreningens byggnader. Två tredjedelar av den producerade elen såldes med moms till elbolag och en tredjedel förbrukades i bostäderna och i gemensamhetslokaler (tvättstugor och garage mm).

Eftersom två tredjedelar av elen såldes med moms ville HSB få tillbaka två tredjedelar av momsen på installationen (ca 1,9 miljoner kronor).

Skatteverket vägrade avdrag för momsen eftersom de tyckte att solcellerna inte var klart avskilda från bostadsdelen. Syftet var också i första hand att ge el till byggnader som omfattades av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Högsta förvaltningsdomstolen skulle nu pröva hur långt det särskilda avdragsförbudet kunde sträcka sig.

Solceller på tak är inte en del av bostaden

HFD ansåg att även om elen från solcellsanläggningen till viss del används i bostäder, så innebär inte det att anläggningen ska anses vara en del av bostäderna. Momsen på solcellsanläggningen får därför dras av till den del som anläggningen används i en momsskyldig verksamhet.

HFD slog fast att HSB hade rätt att göra avdrag för två tredjedelar av momsen (ca 1, 9 miljoner kronor), alltså till den del som anläggningen var kopplad till HSB:s momspliktiga försäljning.

Källa:
Högsta förvaltningsdomstolen
Dom 2019-10-28
Mål nr 6174-18, 6175-18 och 6177-18

    

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter