Nu kommer familjeveckan – förslag i budgeten för 2022

Föräldrar till barn mellan 4 och 16 år föreslås få rätt att vara lediga från arbetet när det till exempel är lov eller studiedag på förskolan eller skolan. Det har regeringen föreslagit i budgetpropositionen för 2022.
Lotta Sprangers, HR- och löneexpert
schedule den 18 oktober 2021
Lästid: 1 Minut

Familjeveckan är tänkt att underlätta för arbetande föräldrar att kombinera arbetsliv och familjeliv. Den ska även förbättra förutsättningarna för föräldrar att kunna arbeta och samtidigt minska deltidsarbete

Familjedagspenning ska införas

En ny föräldrapenningförmån - familjedagspenning - föreslås införas i socialförsäkringsbalken. Förmånen ska beräknas på samma sätt som den tillfälliga föräldrapenningen och ska kunna betalas ut till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla.

Föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbete samtidigt som familjedagspenning tas ut från Försäkringskassan för att istället ta hand om sitt barn under en dag när det exempelvis är lov i förskolan eller skolan. Samma ska också gälla när det är studiedag för personalen eller vid ett utvecklingssamtal.

Hur många dagar får man vara ledig?

Enligt förslaget ska varje förälder med gemensam vårdnad kunna vara lediga från arbetet med familjedagpenning under tre dagar per år. Har man dock ensam vårdnad föreslås det att man ska kunna vara ledig med familjedagspenning sex dagar per år. Dessa kan tas ut som hela eller halva dagar.

Anmäl ledigheten i tid

Om en förälder vill utnyttja sin rätt till ledighet med familjedagspenning när det är lov, terminsuppehåll eller studiedag ska detta - enligt förslaget - anmälas till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten börjar. Skulle detta mot förmodan inte gå, till exempel på grund av plötsligt ändrade arbetstider eller att skolan med kort varsel informerar om en studiedag, så föreslås det ske så snart som möjligt. 

När någon vill utnyttja sin rätt till ledighet för ett utvecklingssamtal föreslås att ledigheten ska anmälas en vecka före ledighetens början.

Ledighet med familjedagpenning ska få delas upp på ett obegränsat antal perioder under ett kalenderår. Detta är en skillnad mot vad som gäller för föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen som får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår.

Om förslaget om familjevecka beslutas av riksdagen kommer de nya reglerna att träda i kraft den 4 april 2022.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter