Ökad trygghet vid sjukdom? Fem förslag i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslås höjt inkomsttak i sjukförsäkringen, ökad trygghet för behovsanställda, äldre och deltidssjukskrivna samt ökad flexibilitet vid prövning dag 365 i rehabiliteringskedjan. Syftet med de förslagna förändringarna är att stärka sjukförsäkringen och öka tryggheten vid sjukdom.
Catharina Bergström, HR- och arbetsrättsexpert
schedule den 4 november 2021
Lästid: 2 Minuter

1. Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen föreslås höjas från 8 till 10 prisbasbelopp. De ersättningar som omfattas av den föreslagna förändringen är: sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.

Med 2021 års prisbasbelopp innebär det att den maximala månadslönen som ligger till grund för de olika ersättningarna skulle öka från 31 733 kr per månad till 39 667 kr. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

2. Sjukpenning efter 365 dagar

En sjukskriven medarbetare ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan, om personen kommer att kunna utföra sitt ordinarie arbete innan dag 550 i sjukskrivningen.

Förslagets syfte är att anställda ska få ökad chans att återgå till sitt ordinarie arbete, trots behov av en längre tids vård. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. 

3. Arbetstider vid deltidssjukskrivning 

I dagsläget är utgångspunkten att deltidssjukskrivning ska fördelas jämnt varje arbetsdag. Nu föreslås möjlighet till annan förläggning av sjukskrivningen om det inte innebär en försämring av möjligheterna att återgå i arbete. Bedömningen av arbetstidens förläggning för den anställda ska ske i samråd mellan Försäkringskassan, den sjukskrivna, läkare och arbetsgivare.

Syftet är att anställda i högre grad ska kunna arbeta deltid under sin sjukskrivning med möjlighet till en ökad flexibilitet. I samband med detta föreslås även att kravet på medicinskt motiverad förläggning ska tas bort. Denna förändring föreslås träda i kraft 1 februari 2022.

4. Ökad trygghet för behovsanställda

När en behovsanställd medarbetare blir sjuk föreslås att arbetsförmågan ska bedömas mot behovsanställningen där personen skulle ha arbetat om hen inte blev sjuk. Bedömningen ska göras till och med dag 90 i sjukperioden. Detta föreslås träda i kraft den 1 februari 2022.

5. Trygghet för äldre som blir sjuka

Regeringen föreslår också att de som har uppnått inkomstpensionsålder vilket i dagsläget är 62 år, och är sjukskrivna, ska undantas från att prövas mot normalt förekommande arbete dag 181 i sjukperioden. Bedömningen av arbetsförmågan ska ske mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Syftet är att undvika att pressa anställda nära pensionsålder att ställa om till nytt jobb. Förändringen föreslås träda i kraft 1 februari 2022.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter