Ökade behov av ledarskaps- och kompetensutveckling

Arbetslivet och sättet vi arbetar på har förändrats mycket de senaste åren. Aldrig tidigare har vidareutvecklingen av ledare varit viktigare.
Jimmy Seppälä, Web Editor
schedule tisdag 26 april 2022
Lästid: 4 Minuter
Det finns många möjligheter med individuellt anpassad e-learning riktad till chefer och HR.

Omstrukturering har blivit en naturlig del av arbetslivet och ledarskapsutveckling blir allt viktigare för att hantera stora och snabba förändringar. Samtidigt är kompetenta ledare en förutsättning för att organisationer ska kunna utvecklas på en marknad där de kämpar om de skarpaste medarbetarna. Utvecklingen har gjort att verktyg för ledar- och kompetensutveckling aldrig har varit viktigare.

– Det finns flera orsaker till att ledarskapsutveckling har blivit viktigare under de senaste åren. En orsak är pandemin och hur den förändrade vårt sätt att arbeta. Samtidigt har läget på arbetsmarknaden och de arbetsuppgifter som ska utföras också förändrats. Många medarbetare sitter nu på hemmakontor och chefer har därför inte samma möjlighet att följa upp. Utvecklingen har lett till att chefer måste hitta nya verktyg för att säkerställa att medarbetarna har det de behöver, säger Hillevi Romert, som är ansvarig för utvecklingen av Simployer Learning Library. 

Simployer Learning Library
Simployer lanserar en helt ny lärplattform för företag som vill sätta ledarskapsutveckling i fokus. Få obegränsad tillgång till över 200 kurser riktat mot ledare.

Läs mer och anmäl intresse.

Nya krav på ledarskap 

Romert säger att en bra ledare bland annat ska vara koncernledningens verktyg för att utveckla organisationen och att det kräver ett aktivt förhållningssätt till medarbetarna. 

– En utmaning många chefer har idag är att även om de inte träffar medarbetarna så är de ansvariga för att se till att de trivs och arbetar effektivt. Det finns också skillnader i arbetsgivares inställning till hemmakontor, vilket gör många osäkra på vad de kan kräva av de anställda och om de har lika bra villkor som andra. Chefer måste anpassa sig till nya krav för att behålla sina medarbetare. 

Hon ser också att yngre generationer ställer nya krav på ledarskap och arbetsgivare. 

– Äldre medarbetare är oftare lojala och nöjda, men många yngre ser arbetsplatsen som en plats att utvecklas på – både personligt och professionellt. Detta är en utmaning för chefer som inte är bekväma i rollen som coach. Utvecklingsambitionen gör också att kulturen i organisationen blir en viktig del i att behålla medarbetare. Bra ledarskap är en av de viktigaste anledningarna till att medarbetare trivs på arbetsplatsen, säger Romert. 

Olika verktyg för ledarskapsutveckling 

Romert berättar om stora variationer i hur företag möter de nya kraven. 

– Många större företag köper färdiga utbildningsprogram till sina anställda. Programmen löper oftast över tid, har olika teman, och är anpassade till olika nivåer av ledarskap. Det finns ett antal traditionella program, workshops och seminarier för ledare och coacher. Ändå såg vi ett stort och otillfredsställt behov av onlinelärande för ledare. 

Romert har arbetat med utveckling av digitala utbildningsprogram i många år och har sett hur marknaden och tekniken har utvecklats. 

– Det är inte många år sedan det var vanligt med stora utbildningsbudgetar och dyra digitala utbildningsprogram som var riktade till stora målgrupper. Sådana köp motiverades med att det är billigare än att samla hela organisationen i traditionella seminarier med resor till hotell och konferensgårdar. Samtidigt upplevde många att innehållet inte var relevant. 

– På dagens snabbrörliga marknad blir breda utbildningsprogram inte lika aktuella. Olika individer har olika behov av kompetens, och vad som är relevant vet bara personen själv. Det gör att det är väldigt svårt för HR att definiera vad varje enskild medarbetare behöver lära sig. 

”Just-in-time”-kompetens 

Romert säger att tanken bakom Simployer Learning Library inte är att tjänsten ska lösa alla behov för utveckling av ledare, istället ska plattformen fungera som ett verktyg med vägledning i specifika situationer. 

– Många tänker att ledarskapsutveckling handlar om mjuka värderingar och personlig utveckling och att man inte kan lära sig det av en video. Det håller jag till viss del med om, det krävs praktik för reell utveckling. Men konkret vägledning i hur du ska angripa olika utmaningar är ändå ett stort steg på vägen. Tjänsten täcker därför många tematiska områden med korta kurser. Det kan vara något så specifikt som att hantera invändningar från en anställd vid löneförhandlingar. Även om detta är ett relativt litet ämne är det väldigt relevant för personen i just den situationen. 

Hon berättar att tjänsten är en verktygslåda när det dyker upp utmaningar på arbetsplatsen. 

– Du har inte tid att gå på kurser för att hantera allt som du ställs inför som chef. Motivationen är som störst när du jobbar med den konkreta sitationen. Du behöver inspiration och tips till hur du löser det där och då. Learning Library är ett verktyg för ledare som behöver hjälp, just-in-time, inom ett specifikt ämne. Vi vet att sådant lärande ger större utveckling för ledare eftersom kunskapen kan tillämpas direkt i praktiken. 

– En annan utmaning med traditionella kurser kan vara att organisationen blir sårbar när hela ledningen är borta samtidigt. Med vår tjänst kan chefer genomföra korta kurser oavsett var de befinner sig och utan att lämna arbetsplatsen, säger hon.  

Dags för kompetensutveckling 

Romert pekar på flera saker man måste ta hänsyn till när man planerar sina utbildningsprogram. 

– Medarbetarna har olika styrkor och svagheter, intressen, arbetssätt och utmaningar. Det gör att traditionella utbildningsprogram kan vara för breda och bli för generella för den enskilde medarbetaren. Med Learning Library kan alla styra sin egen utveckling och anpassa den efter sina egna utmaningar. 

– Det är också viktigt att ledningen frigör tid för sina medarbetares kompetensutveckling och är tydliga med att det är viktigt att de lägger tid på att utbilda sig. Att medarbetare aktivt letar efter lösningar på sina egna utmaningar är en viktig företagskulturell faktor. 

– Det var en uppenbarelse när jag såg hur våra IT-utvecklare arbetar med kompetensutveckling. För en utvecklare är det helt naturligt att investera tid i att lära sig ny teknik och ta reda på vilka lösningar som passar bäst. Utvecklare letar hela tiden efter ny information och behöver inte be om lov för att lägga tid på det. Jag tycker att fler anställda borde tänka på det viset, avslutar Romert.  

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: