Olovlig frånvaro

För att den anställde ska ha rätt att vara ledig från arbetet krävs giltigt skäl. Om en anställd är frånvarande utan lov eller giltigt skäl är frånvaron olovlig.
schedule onsdag 20 februari 2019
Lästid: 2 Minuter

En sådan frånvaro är ett avtalsbrott och anses allvarligt. Denna typ av frånvaro kan vid upprepning i vissa fall utgöra grund för uppsägning på grund av personliga skäl.

Exempel på olovlig frånvaro

  • Komma för sent till jobbet.
  • Gå hem från arbetsplatsen utan arbetsgivarens godkännande innan arbetsdagens slut.
  • Vara olovligen frånvarande från arbetsstället under längre perioder under sin arbetstid, exempelvis om den anställde tar långa raster utanför arbetsstället och inte är tillgänglig för sina arbetsuppgifter.
  • Inte komma till arbetsplatsen överhuvudtaget. Exempel på detta kan vara anställda som ej beviljats ledighet/semester under en viss period, men ändå inte infinner sig på arbetsplatsen under denna period. Anställda har naturligtvis rätt till semester enligt semesterlagen, men kan inte den anställde och arbetsgivaren komma överens om vilka veckor semestern ska förläggas, förlägger arbetsgivaren semestern.
  • Vara sjuk och frånvarande från jobbet under en längre period, men visar inte läkarintyg på begäran av arbetsgivaren. Om den anställde inte kan visa läkarintyg, som styrker att hen är arbetsoförmögen, är frånvaron att betrakta som olovlig.
  • Vara frånvarande på grund av sjukdom, men sjukanmäler sig inte. Den anställde har rätt att vara frånvarande från arbetet när hen är sjuk, men den anställde har i samband med detta en skyldighet att informera arbetsgivaren om sin frånvaro, om frånvarons utveckling och när vederbörande beräknas komma tillbaka.

Om arbetstagaren har uteblivit från arbetet under en längre tid, kan det i vissa fall ses som att arbetstagaren har frånträtt sin anställning. Det är dock att rekommendera att arbetsgivaren undersöker orsaken till frånvaron så inte något beslut fattas på felaktiga grunder.

Löneavdrag vid olovlig frånvaro

När det gäller löneavdrag på grund av olovlig frånvaro är det skillnad på om arbetstagaren är frånvarande på grund av sitt eget agerande eller om frånvaron beror på ett avbrott i arbetet som inte beror på arbetstagaren. Uteblir arbetstagaren från arbetsplatsen på grund av egen försummelse kan arbetsgivaren göra löneavdrag.

Vid otillåten frånvaro som beror på yttre omständigheter som varken arbetstagaren eller arbetsgivaren råder över och som gör att den anställde inte kan utföra sitt arbete, har arbetsgivaren rätt att göra tjänstledighetsavdrag för. Exempel på sådan frånvaro kan vara stopp i kollektivtrafik på grund av snöoväder.

Undantag av olovlig frånvaro

Om det är en tjänsteresa som "orsakar" frånvaro är det för lönerätten, avgörande om det kan anses att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande för arbete. I sådant fall har arbetstagaren rätt till lön.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: