Ordlista för det nya arbetslivet

De senaste åren har arbetslivet genomgått en stor förändring i och med coronapandemin. När stora förändringar sker kommer det även med nya begrepp som har bra att känna till, så även för HR. Nedan listar vi tio ord som är bra för dig att veta i det nya arbetslivet.
Ida LjungbergHR- och arbetsrättsexpert
den 2 juni 2022
Lästid: 4 Minuter

Klicka på det begrepp du vill veta mer om:

CrossboardingDistansarbeteHemarbeteHybridarbeteEmployee Experience – ReboardingReskillUpskillWork from anywhere (WFA)Work-life integration

Crossboarding: Vid intern rörlighet, då en medarbetare byter roll inom organisationen, behövs förberedelser och en plan för att medarbetaren ska lyckas med sitt nya uppdrag. Detta kallas vanligtvis för crossboarding och är en särskild form av onboarding. Skillnaden är att den nya medarbetaren redan är anställd hos arbetsgivaren och känner redan till företagskulturen och har ett socialt nätverk inom företaget. Många av kännetecknen för en bra crossboarding-process är hämtade från de mer etablerade onboarding- och offboardingprocesserna. I likhet med onboarding är crossboarding utformad för att ta bort orosmoment, skapa tydliga förväntningar, kommunicera kunskap och förbereda den anställde så att hen lyckas i sin nya roll. Och precis som offboarding bör crossboarding hjälpa den anställde som byter roll att få en bra överlämning och avslut på sin befintliga roll, vilket säkerställer en smidig start för personens ersättare.

Tillbaka till toppen

Distansarbete: Med distansarbete menas att den anställde utför sina ordinarie arbetsuppgifter från en annan geografisk plats än den ordinarie. För att det ska räknas som distansarbete ska det även ske med en viss regelbundenhet, till exempel två dagar per vecka. Att tillfälligt arbeta hemifrån räknas normalt inte som distansarbete. Ytterligare en förutsättning för distansarbete är att det är frivilligt och att det finns en överenskommelse mellan den anställde och arbetsgivaren.

Tillbaka till toppen

Hemarbete: Distansarbete och hemarbete används ibland (felaktigt) som synonymer. I dagligt tal blandar vi ofta uttrycken ”arbeta hemifrån” och ”arbete på distans”. Men begreppen har inte samma innebörd och ur juridisk mening skiljer sig begreppen åt. Arbete hemifrån är det som gällt för många på grund av coronapandemin mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens råd till arbetsgivare att låta de som kan arbeta hemifrån för att minska smittspridningen.

Tillbaka till toppen

Hybridarbete: Hybridarbete går hand i hand med det nya arbetslivet och är en modell som låter medarbetare kombinera arbete på kontoret med att arbeta på distans och/eller hemifrån.

Tillbaka till toppen

Employee Experience: Den upplevelse en medarbetare har under hela sin anställningstid är det som kallas Employee Experience. Från det att en person väljer att ansöka om ett jobb, till det ögonblick då denne meddelar sin uppsägning kommer personen att uppleva många stunder som blir avgörande för hela dennes upplevelse hos och av arbetsgivaren. Det kan mätas på flera olika sätt, allt ifrån hur kandidatupplevelsen var under rekryteringsprocessen, till hur väl onboardingprocessen lyckades till engagemangsundersökningar för att få reda på medarbearens relation till och upplevelser av företeelser i organisationen. Lyckas man upprätthålla en bra relation till sina medarbetare kommer också Employer Experience att vara bättre.

Tillbaka till toppen

Reboarding: Reboarding kommer bli mycket vanligare i det nya arbetslivet och många organisationer tittar på hybridlösningar för arbete på plats och arbete på distans. Reboarding handlar om att återintegrera befintliga medarbetare som av en eller annan anledning varit frånvarande från arbetet en period. Poängen med processen är att anställda så snabbt som möjligt ska komma in i arbetet, både kopplat till sitt uppdrag och arbetsuppgifter, men även att den anställde ska komma in i sociala sammanhang och bygga relation med sina kollegor.

Tillbaka till toppen

Reskill: Till skillnad från upskill där medarbetare lär sig nya färdigheter inom samma område, handlar reskill om att ta in ny kunskap och färdigheter inom ett helt nytt område, bland annat för att kunna göra ett annat arbete. 

Tillbaka till toppen

Upskill: Upskill handlar om att se till att ens medarbetare kompetensutvecklar sig genom utbildning och samlar på sig ny kunskap eller vidareutbildning som behövs inom organisationen för att kunna nå framgång. Tanken är att det ska leda till att gapet mellan medarbetares färdigheter och vad organisationen behöver blir mindre. Med upskill får man ny erfarenhet och kunskap inom sitt redan etablerade område.

Tillbaka till toppen

Work from anywhere (WFA): Att arbeta hemifrån har varit en väldigt vanlig arbetsform under pandemin, men framåt kommer denna typ av arbete kunna gå mer mot ett ’work from anywhere’-tänk. Alltså att arbeta på distans där det inte spelar någon roll var medarbetaren befinner sig.

Tillbaka till toppen

Work-life integration: Work-life integration handlar om att skapa fler synergier mellan flera delar av livet såsom; arbete, hem/familj, gemenskap, personligt välbefinnande och hälsa, vilket innebär att arbete och privatliv förs närmare varandra. Under pandemin har möjligheterna ökat för detta. Kanske du också har vikt tvätt samtidigt som du sitter i ett digitalt möte eller behövt ta med dig barnen till kontoret när skolorna har varit stängda? WFI tillåter medarbetare att vara mer flexibla och att kunna koordinera sina privata åtaganden med sina professionella – vilket i sin tur kan leda till mer nöjda, och mindre stressade medarbetare.

Tillbaka till toppen

Vill du få koll på ännu fler ord som är bra att känna till för HR? Spana in den här listan.

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: