Rätt att vara ledig för tjänstgöring inom försvaret?

I samband med att det säkerhetspolitiska läget har förändras på grund av Rysslands invasion av Ukraina aktualiseras diskussionen om Sveriges försvar. Vad är det som gäller kopplat till ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret?
Mirja Lenes, HR- och löneexpert
schedule onsdag 20 april 2022
Lästid: 2 Minuter

Alla svenska medborgare och övriga som är bosatta i Sverige mellan 16 till 70 år är totalförsvarspliktiga och därmed skyldiga att tjänstgöra inom totalförsvaret genom värnplikt, civilplikt eller allmänt tjänsteplikt. Totalförsvarsplikten omfattar alla delar av landets försvar – inte bara det militära. Det kan alltså handla om allt från att bära vapen i strid, traditionell militärtjänst, till att hjälpa till vid stora olyckor eller naturkatastrofer.  

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: 

  • värnplikt inom militären 
  • civilplikt inom till exempel räddningstjänsten 
  • allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap 

En anställd har rätt att vara ledig från sin ordinarie arbetsgivare för att tjänstgöra inom det svenska totalförsvaret. Lagen är tvingande till den anställdas fördel, vilket ger rätt till ledighet från det ordinarie arbetet.  

Värnplikt och civilplikt omfattas av mönstring, grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst och kringtjänstgöring.  

Ersättning, frånvaroavdrag och semesterintjänande 

Ersättning betalas ut i form av dagpenning för den som tjänstgör inom totalförsvaret och betalas ut från Försäkringskassan. Under frånvaron görs ett fullt löneavdrag från den ordinarie arbetsgivaren. Den anställda tjänar in full semester i 60 kalenderdagar för frånvaro på grund av grundutbildning, om grundutbildningen är högst 60 dagar. Oftast är grundutbildningen längre, vilket innebär att den inte är semesterlönegrundande. Repetitionsutbildning är semesterlönegrundande i 60 kalenderdagar per intjänandeår. 

Hemvärnet då?  

Arbetstagare har rätt till ledighet för utbildning enligt Studieledighetslagen förutsatt att de varit anställda de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i sex månader om den skulle innebära olägen­het för verksamheten.

Hur blir det för anställda som bli kallade till militärtjänstgöring i andra länder?  

Vi har inget lagrum i Sverige som ger anställda rätt till ledighet från sitt ordinarie arbete för militärtjänstgöring i andra länder. I den situationen får den anställda ansöka om tjänstledighet och då krävs en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten. I den här situationen kan det uppkomma moraliska dilemman till exempel att det kan finnas ett lagkrav om militärtjänstgöring i andra länder som den anställda omfattas av, vilket arbetsgivaren bör beakta innan man eventuellt avslår en ledighetsansökan. 

Hur ska vi tänka om arbetstagare vill åka och bidra med hjälp och insatser i Ukraina? 

Det är upp till arbetsgivaren att fatta ett beslut om att bevilja eller avslå tjänstledighetsansökan. Vid en sådan överenskommelse är det viktigt att skriva ett tydligt avtal om vilken tidsperiod ledigheten avser och eventuella villkor för ledigheten, så som möjligheten att avbryta, förlänga etc. Inför en sådan resa är det viktigt att medarbetaren ser över sitt försäkringsskydd och om det gäller för resor till ett land som befinner sig i krig. Under tjänstledigheten har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut lön, eventuell sjuklön eller att ombesörja försäkring för den anställda.  

Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikt.

Här finns råd till myndigheter och företag från MSB

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: