Reboarding – viktigt i en ny ”hybridarbetsvardag”

Två centrala HR-begrepp att göra sig bekant med är; onboarding och reboarding. Såväl onboarding som reboarding handlar i grunden om samma sak – att medarbetare så enkelt som möjligt ska komma in i arbetet.
Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert
schedule torsdag 17 mars 2022
Lästid: 3 Minuter
Gör det enkelt att komma tillbaka till arbetet genom en bra reboarding

Det finns vissa likheter, men även skillnader mellan processerna. Medan onboarding i första hand fokuserar på att nyanställda ska integreras i sitt nya jobb och på företaget på bästa sätt, handlar reboardingen om att underlätta en återgång i arbete för befintliga medarbetare som varit frånvarande från kontoret eller arbetet under en period, på grund av pandemin, föräldraledighet, sjukskrivning eller annan tjänstledighet.   
Syftet med bägge processerna är att anställda (nya som gamla) så snabbt som möjligt ska komma in i arbetet, både kopplat till sitt uppdrag och arbetsuppgifter, men även att den anställde ska komma in i sociala sammanhang och bygga relation med sina kollegor.  

Reboarding behöver planeras 

För många råder det inga tvivel om att arbetsvardagen ser annorlunda ut jämfört med innan pandemin. Under en relativt kort tidsperiod har många anställda fått uppleva tvära kast i sättet att arbeta på. Från full närvaro på kontoret till hemarbete på heltid, till att nu kanske behöva hitta nya sätt att arbeta på, med en mix av arbete på kontoret och hemifrån.  

Oavsett om det handlar om att hela team ska reboardas eller om det är att hjälpa enskilda individer att komma tillbaka till kontoret/arbetet är det viktigt att ha en plan och en tydlig process för hur det ska göras.  

En process för hur reboarding kopplat till distansarbete ska se ut bör därför vara en prioritering för de företag som fortsätter med detta arbetssätt. Lika viktigt är det att planera återgången för de som ska tillbaka i arbetet av andra orsaker.  

 

Här kommer några tips inför medarbetarens reboarding: 

 • Tydliga förväntningar
  Var tydlig med vad som förväntas av den anställde, det är speciellt viktigt under den första tiden. Var tydlig kring vilka uppgifter som ska göras, hur och när. Var också noga med att lyssna in den anställdes behov och önskemål. 
 • Vilka förändringar har skett?
  Fundera över vad som har förändrats på arbetet. Det kan gälla både stora och små saker som exempelvis organisationsförändringar, förändring i medarbetargrupper, nya chefer, nya rutiner eller arbetssätt, värderings- och kulturarbete, nya mötesformer, tekniska eller digitala förändringar eller kanske ny stående tid för fikapauser. Även om medarbetaren har fått löpande information om förändringar under sin frånvaro kan det vara bra att få en påminnelse. 
 • Behövs kompetensutveckling?
  Fundera över om det behövs kompetensutvecklande insatser för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt. Detta är särskilt viktigt om det skett några förändringar som påverkar medarbetarens arbetsuppgifter eller om arbetsuppgifterna kräver ett högt säkerhetstänk. Om medarbetaren exempelvis hanterar sekretessbelagd information eller sköter tunga maskiner kan det vara bra med en genomgång av säkerhetsrutiner. Kanske behöver medarbetaren även läsa på om nya lagar eller regler? 
 • Extra stöd från kollegor
  Beroende på hur länge en medarbetare har varit borta och vilket typ av stöd som behövs när medarbetaren är tillbaka på arbetet är det ibland värdefullt att utse en person som under första tiden tar lite extra hand om medarbetaren och finns tillgänglig för arbetsrelaterade frågor och som kan få med medarbetaren i nätverk och i sociala sammanhang. 
 • Avstämningar  
  För många kan det vara en stor omställning att gå tillbaka till arbetsplatsen. Ha täta avstämningar med medarbetaren i början för att fånga upp hur det går, hur hen mår och vad medarbetaren uppfattar har förändrats och om medarbetaren behöver någon särskild hjälp eller stöd. Koppla eventuellt in Företagshälsovården vid behov. En medarbetare som varit frånvarande ett tag kan även ha många bra insikter värda att fånga upp, tack vare sitt perspektiv efter en tid borta 

Tips!En blombukett på skrivbordet och en välkommen tillbaka-fika eller gemensam lunch första dagen är ofta uppskattat. 

Gratis webinar: Goda råd för dig som ska genomföra medarbetarsamtal

På väg att genomföra årets medarbetarsamtal? Ta chansen och uppdatera dina kunskaper om hur du bäst använder samtalen för att utveckla och engagera dina medarbetare! Titta på webinaret

 

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: