Några frågor om representation vid inkomstbeskattningen

Den 1 januari 2017 kom nya regler om avdrag för ett företags utgifter för representation. Till exempel har avdragsrätten för måltidsutgifter vid både intern och extern representation, dvs de 90 kronorna per person, tagits bort vid inkomstbeskattningen. Vi får många frågor i vår telefon- respektive mejlservice med anledning av de nya reglerna. Flera frågor handlar även om representation i allmänhet. Här följer några av dessa frågor.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule torsdag 17 augusti 2017
Lästid: 3 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Observera att företaget kan få avdrag för den ingående momsen på sina utgifter för både måltider och alkohol i samband med representation trots att kostnaderna inte är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

Vad gäller för räkenskapsår som börjat före 2017?

De nya representationsreglerna infördes alltså den 1 januari 2017. Innebär det att samtliga företag ska tillämpa reglerna direkt från och med detta datum?

Svar: Nej. Vid inkomstbeskattningen gäller reglerna första gången för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare. För företag som därför till exempel har räkenskapsår november 2016 – oktober 2017 gäller de gamla bestämmelserna till och med utgången av oktober 2017.

Observera dock att de nya momsreglerna gäller från och med den 1 januari 2017 även för de företag som har brutet räkenskapsår.

Underlag för representation?

Krävs det inte längre något underlag för företagets representationsutgifter, till exempel vilka personer som har deltagit i representationen samt syftet med denna? Detta med anledning av att avdraget för representationsmåltider nu är avskaffat.

Svar: Jo, sådant underlag krävs även i fortsättningen.

Avdrag medges fortfarande för till exempel resor, hotellövernattningar, kringaktiviteter och gåvor i samband med representation. Avdrag medges dessutom för utgifter för ”enklare förtäring av mindre värde”. Vidare kan momsavdrag medges för måltider trots att avdrag inte medges vid inkomstbeskattningen.

Företaget måste också kunna styrka att representationen har ett omedelbart samband med verksamheten. Så länge företaget yrkar avdrag för representation bör avdragsrätten alltså dokumenteras på samma sätt som tidigare.

Vilka belopp är avdragsgilla vid representation?

Vid inkomstbeskattningen medges alltså inte längre – varken vid intern eller extern representation – något avdrag för måltider i samband med representation. Men vilka delar i representationen är fortfarande avdragsgilla vid inkomstbeskattningen, och med vilka belopp?

Svar: Avdrag kan i fortsättningen medges med högst 60 kronor per person för så kallad enklare förtäring av mindre värde. Med sådan förtäring menas till exempel en enklare smörgås och lättöl eller kaffe och bulle.

I övrigt gäller avdrag som tidigare. Det betyder till exempel att rese- och hotellkostnader är fullt avdragsgilla. Avdrag medges också för kringkostnader, till exempel ett teaterbesök, i samband med både intern och extern representation med högst 180 kronor per person.

Vidare är gåvor vid extern representation avdragsgilla med högst 180 kronor per person.

Notera att kravet på att utgifterna måste ha ett omedelbart samband med företagets verksamhet för att vara avdragsgilla finns kvar. Samma gäller kravet på att utgifterna ska vara skäliga.

Avdrag för representation med enbart alkohol?

Ett företag har träffat en affärsuppgörelse med en kund och tänker fira detta genom att bjuda representanterna för kundföretaget på champagne. Får företaget något inkomstskattemässigt avdrag för detta representationstillfälle?

Svar: Nej. Enligt de nya reglerna medges inte längre något avdrag i inkomstdeklarationen för representation med enbart alkohol. Tidigare uppgick det avdragsgilla beloppet i detta fall till högst 60 kr per person. Avdrag kan däremot medges för momsen på utgifter för alkohol. Här gäller avdrag på den del av kostnaden som inte överstiger 300 kr exklusive moms person, d v s max 75 kr (25 % x 300)

Personalfest för delar av personalen?

En särskild avdelning vid ett företag har tänkt ha en personalfest. Måste hela företaget ha en gemensam fest för hela personalen för att utgifterna för till exempel resor (fullt avdrag) och kringkostnader i form av musikunderhållning (max 180 kronor per person) ska vara avdragsgilla?

Svar: Nej. Personalfester kan anordnas dels för hela företaget, dels för olika avdelningar respektive grupper av anställda.

Observera dock att företaget får avdrag för högst två personalfester per person och år.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: