Så blev skatten 2019 – en översikt

Du har säkert inte missat att riksdagen sagt ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag till statens budget för 2019. Den innebär kraftiga skattesänkningar och kan även innebära en lösning på problemet med generationsskiften i fåmansföretag. Här får du en sammanställning av förändringar och förslag på skatteområdet.
Robert Selvaag, Skatteexpert
schedule den 17 december 2018
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Bakgrund

Den budget som antagits innehåller på skatteområdet ett antal konkreta punkter som kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2019. Den innehåller dock även ett antal skatteförslag som riksdagen under 2019 ska ta ställning till, och som alltså ännu inte beslutats. Nedan följer en sammanfattning av vad som beslutats och vad som kan komma vid halvårsskiftet 2019.

Beslutade förändringar på tre skatteområden

Här återfinner vi höjt grundavdrag för pensionärer, höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt och förstärkt jobbskatteavdrag. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Sänkt skatt för pensionärer

Grundavdraget för personer över 65 år höjs, vilket innebär en skattesänkning för de med lägst pensioner på cirka 100 kr per månad. Vid en månadsinkomst på ca 22 000 kr sänks skatten med drygt 210 kr per månad. För de med mycket höga pensioner kan skattesänkningen bli uppemot 900 kr per månad.

Dessa skattesänkningar för pensionärer med höga inkomster föreslogs även i den rödgröna budgeten. Den stora skillnaden mellan den beslutade budgeten och övergångsregeringens budget är att även den miljon pensionärer med lägst inkomster nu får sänkt skatt.

Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

Förstärkt jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget förstärks med ca 10 miljarder kr under 2019. Som mest sänks skatten med 210 kr i månaden, vilket gäller för de som tjänar ca 30 000 kr i månaden och uppåt. Avtrappningen av jobbskatteavdraget vid höga inkomster ligger dock kvar.

Höjd brytpunkt för statlig skatt

Brytpunkten för när man betalar statlig skatt höjs från en inkomst på 40 600 kr till 42 000 kr per månad. Detta sänker skatten med ca 280 kr i månaden för den som ligger över brytpunkten.

Tillsammans med det förstärkta jobbskatteavdraget blir effekten en skattesänkning på närmare 500 kr per månad för den som ligger över brytpunkten men under avtrappningen av jobbskatteavdraget, som börjar vid en månadsinkomst om ca 52 500 kr per månad.

Den högsta marginalskattenivån påverkas alltså inte av förändringarna i budgeten, eftersom både värnskatten och avtrappningen av jobbskatteavdraget finns kvar.

Brytpunkten för värnskatten blir 703 000 kr, det vill säga knappt 58 600 kr i månadsinkomst, alltså detsamma som i övergångsregeringens budget.

Eventuella kommande skatteförändringar

Budgeten innehåller som nämnts ett antal punkter som inte beslutats trots att själva budgeten antagits. Riksdagen ska därför – enligt budgetbeslutet – ta ställning till dessa åtgärder under 2019, och förslagen ska – om de antas av riksdagen – börja gälla från den 1 juli 2019.

  • Avskaffad särskild löneskatt på 6,15 % för personer över 65 år.
  • Avskaffad flygskatt.
  • Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift, från den 1 april 2019.
  • Ändrade skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag, så att samma beskattning som vid externa försäljningar kan uppnås.
  • Lägre uppräkning av bensinskatten.
  • Sänkt dieselskatt i jord- och skogsbruk.
  • Höjd moms på guidningar av naturområden och reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.
  • Återinförande av skattereduktion för gåvor till välgörande ändamål.
  • Taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr. En utredning ska dessutom tillsättas för att se över en breddning av antalet tjänster som omfattas, en ytterligare höjning av taket till 75 000 kr samt ett högre avdrag för äldre.

Läs mer: Skatterna enligt januariavtalet

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

Dela sidan: LinkedIn twitter