Så blir skatten 2020 – en översikt

Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2020 har nu antagits av riksdagen. Det innebär till exempel slopad värnskatt, sänkt skatt för pensionärer och krav på elektronisk betalning av ROT och RUT. Här får du en sammanställning av de förändringar som kommer att gälla 2020.
Robert Selvaag, Skatteexpert
schedule den 9 december 2019

Bakgrund

Den budget som antagits innehåller på inkomstskatteområdet ett antal konkreta ändringar som gäller från och med den 1 januari 2020. Den innehåller också ett antal aviseringar om förslag som kommer att lämnas. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten och vad som kan tänkas komma senare under 2020.

Beslutade förändringar

Här återfinner vi slopad värnskatt, sänkt skatt för pensionärer, krav på elektronisk betalning av ROT och RUT samt sänkt reklamskatt. Samtliga dessa ändringar gäller från den 1 januari 2020.

Slopad värnskatt

Den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt – i dagligt tal värnskatten – har avskaffats.

Värnskatten tillkom under den ekonomiska krisen på 1990-talet, för att bidra till saneringen av de offentliga finanserna. Skatten innebär 2019 – för den som inte fyllt 65 år vid årets ingång – ett extra skatteuttag om 5 procent på årsinkomster över 703 000 kronor.

Från och med 2020 utgår bara 20 procent statlig inkomstskatt på inkomster över 523 200 kr. Den som har en månadslön på 75 000 kr får därmed en skattesänkning med drygt 9 000 kr per år.

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks för alla med en fastställd förvärvsinkomst mellan ca 210 000 och 1 400 000 kr per år. Störst skattesänkning – ca 9 000 kr per år – får pensionärer med en inkomst på ca 500 000 kr per år.

Elektronisk betalning av ROT och RUT

Ett villkor för ROT- eller RUT-avdrag från och med 2020 är att betalningen har gjorts elektroniskt. Exempel på elektroniska betalningar är betalning via kontokort, BankID, Swish eller inbetalningskort på ett bankkontor. Betalning med kontanter, checkar eller kryptovalutor kommer inte att ge rätt till ROT- eller RUT-avdrag.

Sänkt reklamskatt

Skattesatsen för annonser och reklam sänks från 7,65 procent till 6,9 procent. Gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt höjs från 60 000 kronor till 100 000 kronor för ett beskattningsår.

Föreslagna skatteförändringar under 2020

Budgeten innehåller som nämnts ett antal punkter som inte beslutats trots att själva budgeten antagits. Riksdagen ska därför – enligt budgetbeslutet – ta ställning till dessa åtgärder senare. Nedan redogör vi för de viktigaste förslagen.

Skattereduktion för boende i glesbygd

Som en del av en grön skatteväxling bör en skattereduktion införas för fysiska personer som bor i vissa glest befolkade områden. Det kommande förslaget bör träda i kraft under 2020.

Ingångsavdrag

För att göra det mer attraktivt att anställa personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden och personer som länge stått utanför arbetsmarknaden bör ett ingångsavdrag införas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2020.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter vid forskning och utveckling

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling bör nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärkas. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 april 2020.

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

För att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden bör taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad höjas.

Taket för uppskovsbelopp är tillfälligt slopat för avyttringar under tiden den 21 juni 2016–30 juni 2020. Efter den 30 juni 2020 – när taket för uppskovsbelopp återinförs – bör det därför höjas till 3 miljoner kronor.

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla för avyttringar som har skett efter den 30 juni 2020.

Vill du också kompetensutvecklas av Sveriges vassaste HR-, lön- och skatteexperter?
Välkommen till Stora Lönedagen 2021 – årets viktigaste uppdateringsdag!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter