Säkra momsavdraget vid anställdas utlägg

Det är vanligt att anställda gör utlägg för sin arbetsgivare, exempelvis för fikabröd, logi och motion. Som utgångspunkt måste utläggsfakturan alltid uppfylla ett antal krav i momslagen – annars kan arbetsgivaren gå miste om momsavdrag!
Veronica Rosén, Momsexpert
schedule den 29 mars 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Momslagens krav innebär att det på fakturan ska finnas med ett antal uppgifter, bland annat köparens (arbetsgivarens) namn och adress.

För vissa utlägg godkänner dock Skatteverket att arbetsgivaren kan få avdrag för ingående moms – även om fakturan är ställd till en anställd. Det gäller kostnader för kost, logi, representation, resor samt skattefri motions- eller friskvårdsförmån.

Observera dock att övriga krav som ställs på en faktura ska uppfyllas även för denna typ av kostnader. Den enda skillnaden är alltså att fakturan står ställd i den anställdes och inte i företagets namn.

Ibland räcker en förenklad faktura

Det finns en generell förenkling som gäller fakturor på mindre belopp – ofta ett kvitto – om beloppet inte överstiger 4 000 kronor inklusive moms. Då räcker det att kvittot innehåller följande uppgifter för momsavdrag:

  • Datum för utfärdande av fakturan.
  • Identifiering av säljaren (även säljarens momsreg.nr enligt SKV).
  • Identifiering av den typ av varor eller tjänster som sålts.
  • Den moms som betalats eller uppgift som gör det möjligt att beräkna den.

Exempel:

  1. En anställd redovisar en faktura som avser inköp av förbrukningsmaterial, där utgiften överstiger 4 000 kronor inklusive moms. Fakturan ska då vara ställd till företaget och uppfylla momslagens alla krav på fakturan.
  2. En anställd har kostnader för resor, kost, och logi som överstiger 4 000 kronor inklusive moms. Fakturan ska innehålla alla uppgifter som enligt momslagen ska ingå i en faktura förutom att det istället för företagets namn kan stå den anställdes namn.
  3. En anställd har haft en utgift som uppgår till max 4 000 kronor inklusive moms. Reglerna om förenklad faktura kan tillämpas. Köparens (arbetsgivarens) namn och adress behöver då inte framgå av kvittot.

Tänk på
Det kan vara bra med interna riktlinjer där de anställda – vid utlägg över 4 000 kronor inklusive moms – ska begära att få kompletterande dokument från säljaren där det framgår arbetsgivarens namn och adress.

Det är viktigt att fakturan i sig är formellt riktig. Det visar en aktuell dom från Kammarrätten i Sundsvall (mål nr 2513–15) där ett kassakvitto – med en ingående moms på 1 500 kronor – tillsammans med kontoutdrag inte godtogs av domstolen.

Lär dig mer genom vårt Servicepaket Moms

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter