Samhällsnytta ska inte extrabeskattas!

Företag som skänker varor till välgörenhet och samhällsnyttiga projekt ska inte behöva betala extra skatt. Företag borde också få avdrag när de väljer att ta av sina redan beskattade vinstmedel för att satsa på välgörande projekt som gynnar samhället. Lagstiftningen måste ändras så att hållbarheten utvecklas – och det snabbt! Det menar Håkan Larsson, momsexpert på Simployer.
Håkan Larsson, Momsexpert
schedule den 28 maj 2020
Lästid: 2 Minuter

Företag skänker ibland varor till välgörande ändamål. Det kan vara kläder och utrustning vid katastrofer och liknande. Eller som nu i Coronatider; skyddsutrustning.

Om varorna har ett marknadsvärde finns en risk att företagen måste betala skatt och moms på värdet/kostnaden av de skänkta produkterna (så kallad uttagsbeskattning). Det finns visserligen undantag, till exempel för gåvor som inte har något värde/mindre värde och för vissa varuprover. Skatten och momsen blir dock en extra kostnad för givarföretagen om produkterna har ett reellt värde.

Gåvor och bidrag är ofta inte avdragsgilla

Företag kan också skänka pengar till välgörenhetsorganisationer (Rädda Barnen, Röda Korset, Barncancerfonden m m). Det kan även vara olika bidrag till samhällsnyttiga och hållbara projekt – till exempel klimatkompensation eller för forskning/utveckling. För att kunna göra detta använder företagen ofta pengar som redan är beskattade (beskattade vinstmedel).

När företagen ger bort pengagåvorna till välgörenhetsorganisationer är de inte avdragsgilla, vilket gör att företagen måste betala skatt en gång till (kostnaden höjer upp företagets vinst i deklarationen).

Detsamma gäller ofta för bidrag till samhällsnyttiga projekt. För att kunna få avdrag för sådana bidrag, måste företagen visa att bidragen är till ekonomisk nytta för företagen. Men det är inte helt enkelt att visa att bidrag för hållbarhet och samhällsnytta ger ökad vinst för företaget – det räcker nämligen inte med att visa på den ekonomiska nyttan för samhället.

Inför skattefrihet för varugåvor till välgörenhet

Skatteregler bör vara logiska för att kunna accepteras i längden. Det är däremot inte logiskt att företag ska behöva skatta för varornas värden när företagen skänker bort dem för projekt som är samhällsnyttiga. Det kan vara produkter som används för minskning av corona-spridning, produkter till bostadslösa, material vid katastrofer, hjälp vid omfattande eldsvådor eller orkaner, material för barn- och utbildningsverksamhet med mera.

För staten borde det räcka att dessa gåvor minskar på samhällets egna kostnader. Det borde därför göras tydligt i lagstiftningen att företag inte ska behöva betala en extra uttagsskatt till staten för sådana gåvor. Därför krävs här en snabb lagändring.

Rätt till avdrag för samhällsnyttiga pengagåvor

På liknande sätt sparar samhället resurser ju fler företag – och privatpersoner – som skänker pengagåvor till organisationer som bedriver välgörenhet, projekt för mänsklig och klimatmässig hållbarhet, samt projekt för forskning och utveckling. Samhället kan vinna enormt på att fler är med och bidrar till en ökad hållbarhet och en positiv utveckling på forskningsområdet.

En långsiktig och hållbar kostnadsminskning

Som en effekt av Corona kommer nu alarmerande signaler – från olika organisationer – att pengagåvorna är på väg att minska. Organisationerna vädjar därför om ökat stöd.

Det känns idag helt otidsenligt att staten (samhället) ska få in extra skattepengar när företag tar av sina redan beskattade medel för att hjälpa samhället att långsiktigt spara kostnader.

Nu har regering och riksdag ett riktigt bra tillfälle att införa en rätt till avdrag för bidrag och gåvor till organisationer som bedriver en samhällsnytta. Då kommer företagens vilja att skänka pengar öka och samhället kommer att få en långsiktig och hållbar kostnadsminskning.

En snabb och positiv samhällsutveckling gör också att det svenska samhället kommer att få en ökad konkurrenskraft. Och därmed en minskad arbetslöshet.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer HR för få koll på det senaste inom HR varannan vecka. Enklare kan det inte bli!

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter