Situationsanpassat ledarskap – så här fungerar det!

Situationsanpassat ledarskap har länge varit på tapeten men är nu mer aktuellt än någonsin. I dagens ständigt föränderliga samhälle ställs det krav på ledare att snabbt kunna anpassa sitt arbetssätt efter sina medarbetares och organisationens nya situationer. Men hur fungerar det egentligen i praktiken och vad är för- och nackdelarna med denna typ av ledarskap?
Sandra DanielssonCreative copywriter i Simployer &frankly
den 21 april 2023
Lästid: 2 Minuter

En ledare som använder sig av situationsanpassat ledarskap, är en ledare som snabbt kan anpassa sin ledarstil och sitt bemötande efter olika medarbetares situation och hur den förändras. Grundmodellen utvecklades under 1960-talet av Paul Hersey och Ken Blanchard och är också en av världens mest använda sådan. 

Att förändra sitt ledarskap efter sina medarbetares enskilda behov innebär att man först behöver bedöma situationen och den anställda för att sedan växla till den stil som passar för just den. Ur det här perspektivet är alltså den ultimata ledaren den som har flexibiliteten att växla mellan hur mycket stöd eller styrande som behövs just då.  

Varför ett situationsanpassat ledarskap?  

Varje medarbetare är unik och har därför behov av olika egenskaper hos sin ledare – exempelvis kan en nyanställd behöva mer stöttning än någon som är rutinerad och har varit i organisationen länge. Därför bör chefen hantera varje anställd separat och inte applicera en och samma ledarskapsstil på alla inom teamet. Istället krävs det flexibilitet för att kunna ge medarbetaren det som behövs för att just denna på bästa sätt ska kunna prestera och utvecklas.  

Nackdelar och utmaningar 

Även fast idén om situationsanpassat ledarskap är välanvänd har den fått kritik kring huruvida den faktiskt fungerar i praktiken. Kritikerna menar på att den ställer för höga krav på ledarna och att de ska veta bäst vad som ska göras vid ett givet tillfälle. Synen på att chefer är den som ska kunna allt och sitta på alla svar är en aning utdaterat idag. Att leda är en egenskap som ständigt är under utveckling inte en självklar färdighet.  

Man bör också se upp för risken att det skapar medarbetare som är för beroende av sina ledare och därmed ger ledaren stort ansvar för varje enskild medarbetare – vilket leder till en hög arbetsbelastning. 

Situationsanpassat ledarskap i dagens arbetsklimat 

Trots det är många idag eniga om att teorins grundbudskap är enkelt att alltid utgå ifrån och att ha i åtanke - varje medarbetares situation är unik och kan behöva olika typ av stöd beroende på vilka utmaningar de står inför. Denna typ av ledarskap utmanar dig som chef att arbeta mer agilt, vilket är till stor nytta i dagens ständigt föränderliga arbetsklimat. 

En stark ledning är avgörande för hur organisationen utvecklas. Med Simployer Learning Library bygger du effektivt kompetens som är avgörande för din verksamhet och säkerställer kontinuerlig uppdatering av såväl regelverk som trender inom ledningen.  Läs mer här! 

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 

Dela sidan: