Skatt och moms för influencers

En bransch som växer så det knakar är marknadsföring via influencers. Det är också en bransch som Skatteverket ska specialgranska i år. Influencers får ibland produkter – ofta men inte alltid – i utbyte mot reklam för givaren. Vad gäller då ifråga om skatt och moms för influencern?
Veronica Rosén, Momsexpert
schedule den 1 mars 2019
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Servicepaket. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Skatteverket har bestämt sig för att specialgranska influencers i år, skriver Veronica Rosén, momsexpert på Simployer.

Influencers verkar i många media. Det kan t.ex. vara via en blogg, LinkedIn, Instagram eller YouTube. De skatte- och momsregler som gäller för influencers är egentligen samma som för andra företag. De träffar dock en kategori av företagare som ofta saknar egen kunskap och erfarenhet av skatt och moms. Det gör att risken för fel är stor. Detta vet Skatteverket – som kommer att specialgranska influencers i år.

Tjänst eller näringsinkomst?

Utgångspunkten att alla intäkter och ”gåvor” som en influencer får är skattepliktiga näringsinkomster eller tjänsteinkomster. I den här artikeln nöjer vi oss med att titta på skatte- och momsproblematiken för influencers som anses bedriva näring.

Skatt på influencerns ”gåvor”

Intäkterna hos en influencer kan t.ex. vara ersättning för reklam (produktbeskrivning, visning) på en blogg. Även ersättning i form av olika produkter och tjänster – ”gåvor” – ska tas upp till beskattning. Värdet av gåvorna måste därmed bestämmas i kronor.

Influencern ska skatta för gåvorna även om de ges bort eller lottas ut till influencerns följare – enligt Skatteverket.  Däremot slipper influencern att betala skatt för gåvor som returnerats. Det gäller även för gåvor som uppenbart saknat värde för influencern privat eller i verksamheten och inte heller använts för något ändamål.

Moms på influencerns ”gåvor”

Även om en gåva är en skattepliktig näringsinkomst ska inte alltid moms redovisas. Det gäller gåvor som en influencer får utan att faktiskt utföra en tjänst – prestation – till gåvogivaren. Ingen moms alltså om influencern får gåvor utan krav på motprestation från gåvogivaren. Men om influencern utför en avtalad tjänst till givaren – t.ex. visar och marknadsför givarens produkt – ska även moms redovisas på värdet av gåvan.

Influencern är godkänd för F-skatt

Om influencern är godkänd för F-skatt så är det influencern själv som ansvarar för att betala skatt på sina intäkter. 

Exempel: Ett företag ger en väska till en influencer för att den ska marknadsföras på dennes blogg. Väskan är värd 10 000 kr inklusive moms (25 %).

Bytestransaktion av vara med influencer och företag.

 

Här är det fråga om en bytestransaktion. Influencern tillhandahåller en reklamtjänst till företaget. Företaget köper en reklamtjänst från influencern och betalar med en väska. Influencern ska redovisa en intäkt med 8 000 kr och utgående moms med 2 000 kr i moms.

Influencern ska fakturera för sin marknadsföringstjänst med 8 000 kr + utgående moms med 2 000 kr – förutsatt att marknadsföringstjänsten har samma värde som väskan.

Influencer är inte godkänd för F-skatt

Om influencern inte är godkänd för F-skatt ska företaget, som betalar ut pengar eller ger ”gåvor”, göra skatteavdrag.

Skatt ska då dras med 30 % på utbetalda pengar (exkl moms) – förutsatt att ersättningen är minst 1 000 kr. Är det fråga om gåvor av varor eller tjänster, som i vårt exempel, går det inte att göra något skatteavdrag. Istället kommer skatten räknas fram på influencerns inkomstdeklaration. Det kan därmed bli en kvarskatt hos influencern.

Samma beloppsgräns finns för arbetsgivaravgifter – dvs. en ersättning om minst 1 000 kr – om influencern är en enskild näringsidkare. För att undvika att influencern också får betala egenavgifter på ersättningen – ska inkomsten redovisas på ett särskilt sätt i influencerns inkomstdeklaration.  

Om influencern bedriver sin verksamhet i bolagsform ska inga arbetsgivaravgifter betalas.

Kanske tråkigt men viktigt

Detta är några av de skatte- och momsproblem som finns för en influencer. Utifrån vårt exempel med väskan kommer också frågan om vad som händer med den efter att jobbet är klart. Plockar influencern ut väskan för att använda den privat – eller säljs den? Det finns sannolikt många fler frågeställningar att ta hänsyn till.

Många influencers är oerfarna på skatteområdet och kanske inte tänker på skatteregler i första hand. Det är mestadels marknadsföringslagen som har diskuterats och frågan om smygreklam.

Inte sällan är influencers unga och har kanske aldrig deklarerat förut eller som bara godkänt sin inkomstdeklaration hos Skatteverket. När intäkterna börjar trilla in är det mycket värt att se om sitt hus och få till ”tråkiga” rutiner som bokföring och skattebetalning på plats.

Det är viktigt – både för influencers och de företag som anlitar dem – att ha tillgång till en kunnig rådgivare för skatt, moms och redovisning. En annan viktig sak är att parterna dokumenterar vad som överenskommits i skriftliga avtal.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss, en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter