Skattefria coronagåvor även under 2021

Arbetsgivare kan även under 2021 ge sina anställda skattefria så kallade coronagåvor. Detta utöver bland annat julgåvorna. Ett syfte med de nu förlängda, tillfälliga reglerna är att inköpen av sådana gåvor gynnar det lokala näringslivet i ett svårt ekonomiskt läge under pandemin.
Lennart SalomonssonSkatteexpert
den 17 maj 2021
Lästid: 2 Minuter

Under coronapandemin, som nu har pågått i drygt ett år, har riksdagen vidtagit flera åtgärder för att tillfälligt stötta företag, arbetsgivare och privatpersoner ekonomiskt. Exempel på sådana stödåtgärder är stödet för korttidsarbete, den skattefria parkeringen vid arbetsplatsen, ersättningen för sjuklönekostnader och de skattefria coronagåvorna.

2 000 kronor inklusive moms per person

Under juni–december 2020 kunde en arbetsgivare ge en eller flera gåvor skattefritt till sina anställda. Gåvorna skulle – för att vara skattefria – ges till alla anställda eller till en större grupp av de anställda. Riksdagen har beslutat förlänga tiden för de skattefria coronagåvorna. De gäller nu även under hela 2021.

För att vara helt skattefria krävdes – under 2020 – att kostnaden för gåvorna uppgick till sammanlagt 1 000 kronor inklusive moms per person. Under 2021 har det skattefria beloppet fördubblats, det vill säga höjts till 2 000 kronor.

Momsen på de skattefria gåvorna är avdragsgill i momsdeklarationen.

Om värdet av gåvan – eller gåvorna – överstiger 2 000 kr ska endast det överskjutande beloppet beskattas som en förmån; momsen på den skattepliktiga delen ingår då i den avdragsgilla personalkostnaden.

Coronagåvorna kan komma de anställda till del genom att arbetsgivaren själv köper gåvorna och delar ut dem eller skickar hem dem till de anställda.

Skattefri julgåva för 2 500 kr

De skattefria coronagåvorna kan bestå av vad som helst utom pengar. Det kan alltså handla om varor och/eller tjänster; även presentkort fungerar i detta sammanhang.

Det behöver inte vara fråga om samma gåvor till alla anställda. En anställd skulle därför kunna få till exempel en korg med delikatesser, en annan ett presentkort på varor i en klädbutik och en tredje utrustning för motion och friskvård.

Presentkort på restauranger fungerar också som skattefria coronagåvor, liksom fria måltider på restauranger. En fri måltid på restaurang värderas i det här fallet dock till det faktiska priset för måltiden, alltså inte till schablonbeloppet 100 kronor.

Pengar är alltid skattepliktiga som lön. Samma gäller om en anställd skulle välja att arbetsgivaren – istället för att ge en gåva – donerar det aktuella beloppet till någon ideell organisation eller liknande.

På samma sätt som gällde under 2020 kan coronagåvorna även under 2021 kombineras med de skattefria julgåvorna. Det betyder att det sammanlagda värdet av den skattefria julgåvan kan uppgå till 2 500 kronor (2 000 + 500) i år.


Gratis webinar: Medarbetares förmåner under corona

Temasida: Distansarbete och hemarbete

När allt fler medarbetare arbetar hemifrån ställs verksamheter inför helt nya frågor: Vem ansvarar för arbetsmiljön? Vilka arbetsredskap kan vi få avdrag för? Vi har samlat innehåll som hjälper dig på vägen!
Gå till temasidan

 Dela sidan: