Skattefria gåvor till anställda under coronapandemin

En ny åtgärd med anledning av coronakrisen är att arbetsgivare kan ge ytterligare skattefria gåvor, d v s utöver minnesgåvorna och julgåvorna, till sina anställda under juni – december 2020. Ett syfte med detta är att inköpen av gåvorna gynnar det lokala näringslivet i ett svårt ekonomiskt läge.
Lennart Salomonsson, Skatteexpert
schedule den 3 juni 2020

Under den pågående coronapandemin har riksdagen vidtagit flera åtgärder för att stötta företag och arbetsgivare ekonomiskt. Exempel på sådana stödåtgärder är tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter (mars–juni), stöd för korttidsarbete (6 månader med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 månader) och ersättning för sjuklönekostnader (april–maj).

1 000 kronor inklusive moms per person

Under perioden juni–december kan en arbetsgivare alltså ge en eller flera gåvor skattefritt till sina anställda. Gåvorna ska – för att vara skattefria – ges till alla anställda eller till en större grupp av de anställda.

Det vanligaste är nog att alla anställda på arbetsplatsen omfattas av gåvorna. Men på större arbetsplatser, kanske med flera hundra anställda, torde gåvorna vara skattefria även om endast de anställda på en eller flera avdelningar får del av de aktuella gåvorna.

För att vara skattefria krävs vidare att kostnaden för gåvan – eller gåvorna – uppgår till sammanlagt 1 000 kronor inklusive moms per person. Momsen är avdragsgill i momsdeklarationen. Om värdet överstiger 1 000 kr ska det överskjutande beloppet beskattas som en förmån; momsen på det överskjutande beloppet ingår då i den avdragsgilla personalkostnaden, det vill säga kan inte dras av som moms.

Gåvornas värde ska vara detsamma för alla. Om någon anställd skulle få en gåva till ett högre pris än övriga är det överskjutande beloppet skattepliktigt.

Gåvorna kan komma de anställda till del genom att arbetsgivaren själv köper gåvorna och delar ut dem eller skickar hem dem till de anställda. De anställda kan också köpa gåvorna och lämna in kvittona till arbetsgivaren som därefter ersätter de anställda för deras utlägg.

Vad som helst utom pengar

De skattefria gåvorna kan bestå av vad som helst utom pengar. Det kan alltså handla om varor och/eller tjänster; även presentkort fungerar i detta sammanhang.

Observera att det ofta inte är någon moms på presentkort; momsen debiteras i så fall först när presentkortet används för betalning av en vara eller tjänst.

Det behöver inte vara fråga om samma gåvor till de anställda. En anställd skulle därför kunna få till exempel en sommargåva bestående av en korg med delikatesser, en annan ett presentkort på varor i en klädbutik och en tredje utrustning för motion och friskvård.

Presentkort på restauranger fungerar också, liksom fria måltider på restauranger. En fri måltid på restaurang värderas dock till det faktiska priset för måltiden, alltså inte till schablonbeloppet 98 kronor.

Pengar är alltid skattepliktiga som lön. Samma gäller om en anställd skulle välja att arbetsgivaren – istället för att ge en gåva – donerar det aktuella beloppet till någon ideell organisation eller liknande.

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss, en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

Dela sidan: LinkedIn twitter