Slut på momsproblem för co-working lokaler och aktivitetsbaserade kontor?

Uthyrning av delad lokalyta – exempelvis en kontorsplats – är en momsfri tjänst som uthyrare normalt inte kan göra momsavdrag för. Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att upplåtelse av kontorsplatser i ett co-working koncept är en momspliktig tjänst. Hur hänger det ihop och vad spelar det för roll om hyran är momspliktig eller momsfri? Vi satte oss ner med momsexpert Kristina Andreasson för att reda ut begreppen.
Linn Vidén, Product Specialist
schedule den 1 mars 2021
Nu kan det bli möjligt för uthyrare av co-working lokaler och aktivitetsbaserade kontor att dra moms på hyran, säger Kristina Andreasson, momsexpert på Simployer.

Vad säger egentligen lagen om moms på lokalhyra?

– Momslagen säger att varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett uttryckligt undantag i lagen. Ett sådant undantag från moms är upplåtelse av rätt till fastighet – alltså till exempel hyra av lokal.

   För att likställa hyra av fastighet med att äga fastighet finns det en möjlighet för uthyraren att välja frivillig skattskyldighet. Vid frivillig skattskyldighet blir uthyrning av lokal en momspliktig tjänst.

Varför vill uthyrare av lokaler lägga moms på hyran?

– När uthyrningen är momspliktigt blir också momsen på kostnaderna avdragsgill. Därför vill många kunna lägga moms på hyran. Om frivillig skattskyldighet inte väljs – eller kan väljas – så innebär det att momsen på kostnaderna för lokalen inte får dras av.

När kan man välja frivillig skattskyldighet?

– Det är flera krav som måste vara uppfyllda samtidigt för att uthyraren ska ha rätt att ta ut moms på hyran:

  • Det som hyrs ut ska vara fastighet i momslagens mening
  • Det ska vara en avgränsad yta/lokal.
  • Lokalen ska stadigvarande hyras ut för användning i momsskyldig verksamhet.

Varför kan inte uthyrningen av en delad lokalyta omfattas av frivillig skattskyldighet?

– Det handlar främst om den sista punkten i listan; kravet på stadigvarande användning tolkas som att en och samma hyresgäst måste ges ensamrätt till sin hyrda yta, eller lokal, under hela avtalstiden. Det innebär bland annat att ett och samma rum inte kan hyras ut till flera olika hyresgäster under samma avtalstid, som ju ofta är fallet i co-working lokaler, eftersom ingen av hyresgästerna då kommer att ha ensamrätt till ytan eller lokalen.

   Givetvis går det att hyra ut ett rum till flera hyresgäster, men då kan uthyraren inte lägga moms på hyran. Det innebär att momsen blir en kostnad för fastighetsägaren, som istället tvingas höja hyran exklusive moms.

Högsta förvaltningsdomstolen har ju nu sagt att det ska vara moms på hyra av plats i co-working lokaler – alltså delade kontorslokaler. Hur går det ihop?

– I detta fall har uthyrarens tillhandahållande inte avsett enbart en yta i en lokal. Det har i erbjudandet till kunden ingått många olika tjänster utöver ren lokalhyra, till exempel reception, möbler, wifi, förvaring, mötesrum utrustade för videomöten, kaffe, te, säkerhetstjänster och städning. Domstolen ansåg därför att tjänsten inte kunde klassas som upplåtelse av rätt till fastighet, utan som en annan tjänst. En tjänst som då är momspliktig.

Vilka tjänster – och hur många – måste ingå för att upplåtelsen av en kontorsplats ska bli momspliktig?

– Det är ju naturligtvis hundratusenkronorsfrågan! Här bör man nog avvakta Skatteverkets analys av domen innan man drar alltför långtgående slutsatser. Min personliga uppfattning är att det troligen inte kommer att räcka med tillgången till kontorsmöbler och wifi. Men än så länge är gränsen väldigt oklar.

Kan domen få påverkan på andra företeelser utöver co-working lokaler?

– Ja, det tror jag. Vissa kontorshotell fungerar säkert på ett liknande sätt som co-working koncepten. Dessutom är det vanligt att flera bolag i samma koncern delar på aktivitetsbaserade lokaler.

   Utmaningen, för att åstadkomma momsplikt, kommer att ligga i att – i avtalet – konkretisera alla de tjänster som innefattas, utöver ren lokalyta. Det är viktigt för att uthyraren ska kunna vara trygg med att göra avdrag för moms på kostnaderna för lokalerna.

Vill du veta mer? Hela referatet finns att läsa i Servicepaket Moms. Om du redan är abonnent på paketet kan du gå direkt till referatet här!

Få fler intressanta artiklar – direkt till din inkorg

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Simployer Info. Det bästa från oss inom lön, skatt och moms en gång i månaden – enklare kan det inte bli. 👍

email

Nyhetsbrev

Dela sidan: LinkedIn twitter