Ta hand om sommarpersonalen!

Nu under sommaren är det många ungdomar som sommarjobbar. Många får kanske sitt första jobb och också sin första kontakt med arbetslivet. Som arbetsgivare är det viktigt att man tar hand om dessa lite extra. Det är bland annat viktigt att de får en bra introduktion till arbetet och företaget.
Anna SchönfelderHR- och löneexpert
den 14 juni 2017
Lästid: 2 Minuter
info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedan
Var uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Här följer några råd och tips om vad som arbetsgivare bör tänka på när du anställer sommarjobbare.

Välj rätt anställningsform

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns flera olika anställningsformer som ska användas när man visstidsanställer personal. När det handlar om extraarbete som ska utföras under sommaren kan semestervikariat, allmän visstidsanställning eller säsongsanställning bli aktuellt. Om man är bunden av kollektivavtal måste man se vilka anställningsformer som finns enligt avtalet.

Anställningsavtal

Enligt LAS ska arbetsgivaren inom en månad lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till den anställde. Om man har lämnat ett anställningsavtal i samband med att man avtalade om anställningen så är skyldigheten att skriftligt informera om villkoren normalt uppfylld. Skriftlig information om villkoren behöver inte lämnas om anställningen är avtalad att vara kortare tid än tre veckor.

Minimilön

Det finns inga lagregler om minimilön. Lönen är istället en avtalsfråga mellan arbetsgivaren och den anställde. I kollektivavtal kan det finnas bestämmelser om lön.

Semesterförmåner

Normalt gäller att alla har rätt till semesterledighet. För anställningar som ska pågå i högst tre månader kan arbetsgivaren och den anställde dock avtala om att semesterledighet inte ska tas ut.

Oavsett hur kort anställningen är så tjänar den anställde alltid in semesterlön. Enligt semesterlagen uppgår denna till lägst 12 % av intjänad lön.

Rätt till sjuklön?

En förutsättning för att ha rätt till sjuklön är att den avtalade anställningstiden är minst en månad. För den som är anställd för kortare tid än en månad krävs att anställningen har pågått 14 kalenderdagar i följd. 

Särskilda regler för minderåriga

För arbetsgivare som anställer minderåriga, d v s personer under 18 år, finns särskilda regler vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Reglerna framgår av särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Viktigt med introduktion

Att nyanställda får en bra introduktion är viktigt både för personalen själv, ur arbetsmiljösynpunkt, för trivseln på arbetsplatsen och för kunder. Se till att den nyanställde får en genomgång av företagets personalhandbok, där man kan läsa om vilka arbetstider som gäller, hur man sjukanmäler sig, när och till vem tidrapporten ska lämnas m m.

Tänk på att sommarjobbarna efter sin anställning är ambassadörer för företaget. Att ha personal som trivs, utvecklas och pratar gott om företaget är en del av arbetsgivarvarumärket. Sommarjobbare som trivs kan ju dessutom bli en framtida kandidat den dagen du behöver rekrytera.

Gratis webinar: Kompetensutveckling – nyckeln till ett bra ledarskap

Ett av de viktigaste uppdragen en ledare har är att påverka andra genom utveckling, kulturbyggande och engagemang. Om du som ledare inte finns där för att påverka dina medarbetare, så finns det inget ledarskap. Men hur gör du då för att påverka andra? Och hur hänger det ihop med att bygga en lärande organisation?

Titta på webinaret!

 Dela sidan: